Vanaf deze pagina kun je Straleno canvassen downloaden. Deze canvassen zijn praktische hulpmiddelen om het geraamte van je organisatie in kaart te brengen.Straleno canvassen

Straleno canvassen zijn tools die je kunt gebruiken voor het in kaart brengen en beheren van de strategische keuzes in je organisatie. Je downloadt een Excel document dat vooral dient als werkdocument voor jezelf. Het Excel document bevat verschillende tabbladen met een instructie op het eerste tabblad.

Voordat je canvassen gaat downloaden is het van belang dat je weet waar de canvassen voor bedoeld zijn en dat je de betekenis van de bouwstenen in de verschillende strategische aandachtsgebieden kent. De theoretische basis voor deze basis vind je in het managementboek Strategisch managen in turbulente tijden, van Norbert Greveling en Roland Bushoff.

Zolang je die basiskennis niet hebt, heeft het werken met canvassen weinig zin. Heb je die kennis wel, dan wordt het snel een krachtig en onmisbaar tool om strategische keuzes in je organisatie bespreekbaar te maken en te beheren.