Om toekomstige bloei, persoonlijke groei en grip op de toekomst voor je organisatie te realiseren, hebben we een gevarieerd dienstenaanbod ontwikkeld voor leidinggevenden, adviseurs en commissarissen/toezichthouders.Straleno Masterclasses  (Transparant)

Straleno Masterclasses

Lees meer

Adviesdiensten

Straleno adviesdiensten

Lees meer

Straleno Handboek (Transparant)

Straleno handboek

Lees meer

Monitors straleno

Straleno monitors

Lees meer
Straleno masterclasses


Straleno Masterclasses  (Transparant)

Straleno masterclasses


De masterclasses van de Straleno Academy zijn uitermate geschikt als je:

  • Geïnspireerd wilt worden door een nieuwe generatie ziens-, denk- en werkwijzen op het gebied van strategisch management, strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling.
  • Nieuwe manieren wilt leren kennen om te werken aan het toekomstig succes van je organisatie.

De eendaagse mini masterclass Kennismaking Straleno Way is het gemeenschappelijke startpunt voor iedereen die de Straleno wil leren kennen en overweegt om die toe te gaan passen.

Daarop volgend zijn specifieke masterclasses beschikbaar voor leidinggevenden, adviseurs en toezichthouders/commissarissen, die ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid willen werken aan toekomstig succes.

De masterclasses worden aangeboden met openbare inschrijving.
Straleno adviesdiensten

De Straleno adviesdiensten zijn bedoeld voor leiderschapsteams, directieleden, bestuurders en ondernemers die ondersteuning zoeken bij het verkrijgen van meer grip op het toekomstig succes van hun organisatie. Voor de verschillende stadia en stappen die je daarbij doorloopt zijn specifieke methoden ontwikkeld, gebaseerd op de Straleno Way.

De adviesdiensten worden uitgevoerd door Straleno adviseurs die zijn gespecialiseerd in de Straleno Way. Als gids begeleiden zij je, op weg naar een toekomstbestendige koers voor je organisatie. Het streven daarbij is je als bestuurder of leiderschapsteam zodanig te ondersteunen, dat je na afloop van de dienstverlening zelfstandig en zonder externe ondersteuning in staat bent om de grip op een succesvolle toekomst te behouden.

Straleno adviesdiensten


Adviesdiensten


Straleno Handboek


Straleno Handboek (Transparant)

Straleno Handboek


Het online Straleno Handboek is ontwikkeld voor leidinggevenden en adviseurs die toekomstgericht willen werken aan de bloei van organisaties. Het handboek helpt je op weg bij het doorlopen van de stappen op weg naar toekomstig succes in de vorm van modules die voor de verschillende stappen zijn uitgewerkt.

Het Straleno Handboek bevat bovendien een wiki waarin de belangrijkste termen, concepten en tools uit de Straleno Way worden toegelicht. Het handboek wordt aangeboden in de vorm van een gebruikslicentie. Aangezien het handboek regelmatig wordt geüpdatet op basis van nieuwe inzichten en ervaringen blijf je daardoor altijd op de hoogte van de nieuwste uitwerkingen en voorbeelden.
Straleno monitors

De Straleno monitors verschaffen leiders belangrijke inzichten in hun organisatie, die ontstaan op basis van online ingevulde vragenlijsten. Momenteel hebben we twee monitors, namelijk voor het onderzoeken/monitoren van de toekomstbestendigheid en voor het onderzoeken/monitoren van de gerealiseerde strategische vooruitgang.

De monitors worden aangeboden in de vorm van onderzoekbundels. Een bundel geeft recht op het uitvoeren van een aantal onderzoeken die met behulp van de monitors uitgevoerd kunnen worden. Indien de monitors voor de eerste keer worden toegepast in een organisatie, is de inzet van een Straleno adviseur aan te bevelen.

Straleno monitors


Monitors straleno