Bouwstenen zijn de basiselementen waarmee elk bedrijf of instelling vormt krijgt en waar leiders strategische keuzes over maken en doorvoeren. Alle keuzes bij elkaar zijn bepalend voor het toekomstig succes van een bedrijf of instelling. Maar welke bouwstenen zijn er eigenlijk? En welke keuzes zijn daarover gemaakt? Dragen die keuzes nog wel bij aan het toekomstig succes?"Wat had ik deze kennis graag gehad toen ik begon te managen"


Verkennen van toekomstig succes

Elke organisatie heeft unieke oogmerken die bij de oprichting al worden vastgesteld. Om die oogmerken waar te kunnen maken, maken leiders strategische keuzes over de bouwstenen die het bedrijf of instelling vormgeven. Het geheel van die keuzes bepaalt het unieke ontwerp van een organisatie. Denk aan keuzes over markten, kanalen, de waardeproposities, technologieën, rollen en functies, kerncompetenties, systemen, etc.

Organisaties hebben alle dezelfde bouwstenen, ongeacht sector, leeftijd, juridische vorm, geografie of omvang. Organisaties verschillen van elkaar doordat leiders andere strategische keuzes maken en doorvoeren over die bouwstenen. Het maken van de juiste strategisch keuzes is cruciaal, aangezien het geheel van die keuzes het toekomstig succes van een bedrijf of instelling bepaalt.

Op welk ontwerp is jouw organisatie gebaseerd? Welke keuzes hebben jullie gemaakt over de verschillende bouwstenen? En zijn dat nog de juiste keuzes met het oog op het beoogde toekomstige succes?Bouwwerk
Knoppenkast update

Meerwaarde van het concept

Werken met bouwstenen stelt leidinggevenden in staat:

  • Hun organisatie veel beter te leren kennen en te begrijpen.
  • Met elkaar gedeeld inzicht te krijgen in de oorsprong van het huidige succes van hun bedrijf of instelling, of het gebrek daaraan.
  • Strategische issues inzichtelijk te maken en te duiden.
  • De kerntaken uit te voeren die van belang zijn voor het streven naar toekomstig succes van hun organisatie.
  • De impact in te schatten van trends en ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving op hun bedrijf of instelling.
  • Hun organisatie strategisch te blijven ontwikkelen/vorm te geven en daar meerjarenplannen voor op te stellen.
  • Het toekomstig succes van hun organisatie enigszins te voorspellen.
  • Strategische initiatieven te identificeren om het ontwerp van hun organisatie te verstevigen, gericht op toekomstig succes.

Meer weten?

Wil je meer weten over bouwstenen van organisaties en hoe je dat concept kunt toepassen bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes en het werken aan een stralende toekomst?

Meld je dan aan voor de mini masterclass Grip op toekomstig succes. Of neem contact met ons op.Straleno Masterclasses  (Transparant)