Bij het werken aan toekomstig succes is het belangrijk dat je weet welke vooruitgang je daarmee boekt. Maar hoe stel je dat vast? De Cirkel van strategische vooruitgang maakt duidelijk hoe je de strategische vooruitgang van een bedrijf of instelling concreet, meetbaar en bespreekbaar maakt."Geweldig dat we nu regelmatig kunnen monitoren op welke gebieden we strategische vooruitgang boeken en hoeveel!"


Vaststellen van strategische vooruitgang

Door te werken aan je organisatie, oftewel door je organisatie strategisch te ontwikkelen, beoog je als leiderschapsteam strategische vooruitgang te boeken. Maar welke strategische vooruitgang streef je na als leiderschapsteam? Welke strategische initiatieven zijn daarvoor gestart? En in welke mate slaag je erin om die vooruitgang te realiseren?

De Cirkel van strategische vooruitgang is een conceptueel model dat is afgeleid van het Holistisch Strategisch Raamwerk. Het model maakt duidelijk welke soorten strategische vooruitgang een organisatie zou kunnen boeken. Bij elk soort zijn indicatoren vastgesteld om vast te stellen in welke mate daadwerkelijk sprake is van strategische vooruitgang.vaststellen vooruitgang
Circkel strategische vooruitgang update

Cirkel van strategische vooruitgang

Toepassing van dit model stelt leidinggevenden, adviseurs en toezichthouders in staat:

  • Strategische vooruitgang concreet, bespreekbaar en meetbaar te maken.
  • Tot gedeelde beelden te komen over de mate van gerealiseerde vooruitgang in de achterliggende periode.
  • Vast te stellen bij welk soort strategische vooruitgang de focus moet komen te liggen in de voorliggende periode, zonder andere soorten strategische vooruitgang uit het oog te verliezen.
  • Acties te initiëren en prioriteiten te stellen bij het werken aan een stralende toekomst voor een organisatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over strategische vooruitgang, hoe de Cirkel van strategische vooruitgang is uitgewerkt en hoe je dat model kunt toepassen bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes en het werken aan een stralende toekomst?

Meld je dan aan voor de mini masterclass Grip op toekomstig succes. Of neem contact met ons op.Straleno Masterclasses  (Transparant)
strategische_vooruitgangsmonitor

Strategische vooruitgangsmonitor

Om strategische leiderschapsteams in staat te stellen de strategische vooruitgang bij hun organisatie te monitoren, is de Strategische Vooruitgangsmonitor ontwikkeld. Dat is een online tool dat gebaseerd is op de Cirkel van strategische vooruitgang. Het tool bevat heldere indicatoren om de gerealiseerde strategische vooruitgang in een achterliggende periode concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken.

De uitkomsten zijn relevant en inspirerend voor elk leiderschapsteam om met elkaar te bespreken. En met toezichthouders. Het tool stelt leiderschapsteams bovendien in staat om de toekomstbestendigheid van hun organisatie op regelmatige basis (jaarlijks) te monitoren.