Holistisch kijken en denken wordt in het algemeen beschouwd als een kerncompetentie van leiders in tijden van alsmaar toenemende turbulentie, waarin alles met iedereen via netwerken is verbonden. Maar hoe doe je dat? Het Holistisch Strategisch Raamwerk is een conceptueel model dat je een holistische bril op organisaties verschaft."Wat verfrissend om door een holistische bril naar mijn organisatie te kijken!"


Holistisch kijken

Het Holistisch Strategisch Raamwerk verschaft je de mogelijkheid om niet alleen integraal, maar ook holistisch naar je bedrijf of instelling te kijken. Het model toont als het ware tien verschillende vensters om de strategische aandachtsgebieden van een organisatie in ogenschouw te nemen.

Holistisch kijken klinkt voor velen vaak als iets vaags of spiritueels. Maar niets is minder waar. Holistisch kijken en denken komt er simpelweg op neer dat je je organisatie beschouwt als onderdeel van een groter geheel. En dat je nagaat hoe je met je organisatie bijdraagt aan dat grotere geheel vanuit de filosofie dat als dat geheel sterker wordt, je daar zelf als organisatie ook weer van profiteert. Je maakt er immers onderdeel vanuit.Vensters
Holistisch raamwerk

Meerwaarde van het model

Toepassing van dit model stelt leiders, adviseurs en toezichthouders in staat:

  • Aandacht te blijven besteden aan álle strategische aandachtsgebieden die belangrijk zijn voor het toekomstig succes van hun bedrijf of instelling.
  • Samenhang te bewaken tussen keuzes over die aandachtsgebieden, met inachtneming van wat zich voltrekt in de bedrijfsomgeving.
  • Te focussen op hun kerntaken bij het streven naar toekomstig succes.
  • Strategische veranderingen te duiden.
  • Strategische kwetsbaarheden vast te stellen en na te gaan of er voldoende samenhang is tussen strategische keuzes in elk gebied en of die keuzes het geheel sterker maken.
  • De belangen van alle groepen belanghebbenden mee te wegen bij het maken van strategische keuzes over elk strategisch aandachtsgebied.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Holistisch Strategisch Raamwerk, hoe dat is uitgewerkt en hoe je dat model kunt toepassen bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes en het werken aan een stralende toekomst voor je organisatie?

Meld je dan aan voor de mini masterclass Grip op toekomstig succes. Of neem contact met ons op.Straleno Masterclasses  (Transparant)