De Straleno Methodiek is doorspekt met innovatieve benaderingen op het gebied van strategisch management en strategisch leiderschap. Om je daar een indruk van te geven lichten we een aantal van die benaderingen hier kort toe. Wil je daar meer over weten, verwijzen we je graag naar de mini masterclass Grip op toekomstig succes.

Quote Kurt Lewin
Welke nieuwe strategisch management benaderingen?

Aan de Straleno Methodiek liggen vernieuwende theorieën ten grondslag die juist uitgaan van toenemende complexiteit, onzekerheid en snelheid van veranderingen in de bedrijfsomgeving. Daar zijn conceptuele modellen uit voortgekomen die leiders houvast bieden bij het werken aan een bloeiende toekomst voor hun organisatie.

Het gaat onder andere om benaderingen voor:Holistische benadering

Holistisch kijken naar organisaties, waarbij je een organisatie integraal beschouwt, maar ook ziet als onderdeel van een groter geheel. Eindelijk is er een manier die aangeeft hoe je holistisch kunt kijken naar je bedrijf of instelling.

Meer over Holistisch Strategisch Raamwerk

Strategische executive coaching

Inzichtelijk maken van de toekomstbestendigheid van organisaties, waardoor je met je leiderschapsteam de toekomstbestendigheid van je bedrijf of instelling concreet, meetbaar en bespreekbaar kunt maken en de strategische uitgangspositie daarvan kunt vaststellen.

Meer over Schijf van toekomstbestendigheid

Bouwwerk

Verkennen van toekomstig succes van organisaties, waarbij je de keuzes over bouwstenen die ten grondslag ligt aan het succes van je bedrijf of instelling expliciet maakt en duidelijk wordt welke strategische aanpassingen daar mogelijk in nodig zijn.

Meer over Bouwstenen van organisaties

Shared goals

Werken aan een stralende toekomst, waarbij je met een strategisch leiderschapsteam op een dynamische manier, procesmatig werkt aan het toekomstig succes van je bedrijf of instelling.

Meer over Strategisch managen proces model

Powerful

Leiden als een strateeg, waarbij duidelijk wordt welke strategische leiderschapscompetenties belangrijk zijn bij het werken aan toekomstig succes, juist in tijden van toenemende turbulentie.

Meer over Next level strategisch leiderschapsmodel

Dashboard

Vaststellen van strategische vooruitgang, waardoor je als leiderschapsteam inzicht krijgt in de mate van strategische vooruitgang die je met de verschillende strategische initiatieven boekt.

Meer over Cirkel van strategische vooruitgang