Autoschade Herstel Groep is een kwaliteitsketen van gerenommeerde autoschadeherstelbedrijven, opgericht in 2003. De aangesloten bedrijven zijn specialist op het gebied van duurzaam autoschadeherstel en zijn alle uitstekend geoutilleerd met moderne apparatuur. Bovendien beschikken zij over ervaren en vakkundig personeel. Zakelijke en particuliere klanten kunnen bij alle vestigingen van de Autoschade Herstel Groep terecht voor alle soorten schadeherstel.Situatieschets

Autoschade Herstel Groep is een gezonde organisatie en actief in een competitieve markt. Opdrachtgevers zijn vaak grote organisaties zoals verzekerings- en leasemaatschappijen, maar ook particuliere eigenaren van auto’s kunnen bij de herstelbedrijven van Autoschade Herstel Groep terecht. De keten kent een centrale organisatie in Ede en ca. 90 aangesloten bedrijven. De centrale organisatie sluit namens de aangesloten bedrijven contracten met landelijke aanbieders van autoschadeherstel en sluit inkoopcontracten voor onderdelen en lak.

De automotive markt waarin Autoschade Herstel Groep zich begeeft kent al een tijdje de nodige turbulentie. Door de komst van elektrische auto’s is bijvoorbeeld de complexiteit van schades flink toegenomen. Auto’s genereren steeds meer data waar alle partijen over willen beschikken. Daarbij vindt in de hele sector een wereldwijde consolidatie plaats van fabrikanten en dealerbedrijven, maar ook bij leasemaatschappijen en schadeverzekeraars. De overheidsmaatregelen als gevolg van Covid19 zorgden in 2020 en 2021 voor een enorme terugval in het aanbod van schades. Vanaf 2022 gaat ook deze sector gebukt onder hoge energietarieven en schaarste aan deskundig personeel.

Situatieschets


Canvassen
Taak/vraag

Taak/vraag

Autoschade Herstel Groep heeft sinds de oprichting een steeds sterkere positie verworven in de Nederlandse markt van autoschadeherstel. De aanleiding voor een Fit-For-the-Future traject was de vraag van de algemeen directeur van de centrale organisatie, hoe de organisatie in een sterk veranderende markt innovatief en toekomstbestendig kan blijven en het onderscheidend vermogen van de organisatie kan worden vergroot.

Na kennis te hebben gemaakt met de Fit-For-the-Future aanpak, leek het hem een goed idee om het innovatievermogen binnen zijn eigen organisatie te versterken en te leren hoe de organisatie zelfstandig strategische vraagstukken zou kunnen oppakken, om zich te kunnen blijven onderscheiden in de markt. De concepten en tools uit de Straleno Methodiek achtte hij zeer geschikt om met zijn team tot innovatieve ideeën te komen. De basisgedachte achter de Straleno Way om zijn organisatie toekomstbestendiger te maken door de ontwikkeling van zijn eigen team, sprak hem erg aan.


Aanpak

Onder begeleiding van twee Straleno adviseurs is een Fit-For-the-Future traject gestart bij Autoschade Herstel Groep. Tijdens een intensief traject van een paar maanden, werd duidelijk wat de strategische issues zijn en welke strategische keuzes uit het verleden aanpassing behoeven. Ook werd duidelijk welke strategische initiatieven nodig zijn om de organisatie toekomstbestendiger te maken en welke strategische thema’s actief in de gaten gehouden moeten worden.

Na dat traject is een regiegroep/Strategisch Team ingesteld die het strategisch managen proces uitvoert. Dat team houdt toezicht op de uitvoering van strategische initiatieven en op de ontwikkelingen rond de onderkende strategische thema’s. Dat gebeurt onder andere met tools zoals de Straleno Roadmap en de Toekomstbestendigheidsmonitor.

Na aanvang werd het Strategisch Team nog enige tijd ondersteund door een Straleno adviseur om hen op weg te helpen bij het voeren van regie. Maar inmiddels doet het Strategisch Team dat vrijwel zonder ondersteuning.

Aanpak


Groter geheelReflectie
Autoschade Herstel Groep was één van de eerste organisaties die is gaan werken met de (voorlopers van de) Straleno Way. Als gevolg daarvan was het soms zoeken naar de juiste toepassing van de onderdelen van de Straleno Way en is die ook weer aangepast op basis van de opgedane ervaringen bij Autoschade Herstel Groep (en andere organisaties).

Vanaf het begin was er veel enthousiasme binnen de organisatie over de toepassing van de onderdelen van de Straleno Way. De Straleno Way heeft de deelnemers veel gebracht, al was het alleen maar door de vragen die aan de orde kwamen, de tegenstellingen die inzichtelijk werden en de keuzes die daaruit voort zijn gekomen.

De verschillende tools zoals de Toekomstbestendigheidsmonitor hebben daar veel aan bijgedragen, evenals de verschillende canvassen en het Straleno Dashboard. De aanpak blijft zorgen voor nieuwe inzichten en blijft duidelijk maken wat de organisatie te doen staat bij het werken aan een bloeiende toekomst.


Reflectie