Salure is opgericht in 2010 en sindsdien als AFAS partner uitgegroeid tot specialist in salarisadministratie, consultancy en business intelligence. Vanuit het kantoor in Gouda verzorgt Salure met veel enthousiasme en deskundigheid diensten aan nationale en internationale klanten, met slimme oplossingen en koppelingen op het gebied van HR en salarisadministratie. Salure is ISO27001 en ISAE 3402 gecertificeerd.Situatieschets

Eind 2021 was de directie van Salure op zoek naar een adviesbureau dat hen zou kunnen ondersteunen bij het opstellen van een nieuw meerjarenplan. Het vorige plan uit 2018 liep ten einde. Daarnaast was Salure snel aan het groeien en op zoek naar een strategie om die groei voort te zetten in de komende jaren.

De organisatie heeft een relatief jong MT met vijf leden, waarvan twee samen eigenaar zijn van het bedrijf. In financieel opzicht gaat het voorspoedig met het bedrijf. De organisatie begint wel te merken dat het de afgelopen jaren snel is gegroeid, wat hier en daar zijn sporen heeft nagelaten.

Het bedrijf heeft drie business units. Twee daarvan zijn specifiek gericht op dienstverlening. Een derde unit is meer gefocust op het ontwikkelen van ICT-oplossingen voor de verwerking van data, zoals koppelingen en business intelligence toepassingen. De units werken goed samen ten behoeve van klanten, maar de managers daarvan hebben wel verschillende visies over hoe het verder zou moeten gaan met elke unit. Daarnaast beschikt de organisatie over een ondersteunende unit, met daarin een voortvarende en data driven marketing & sales afdeling, die veel werk genereert voor de drie business units.

In de markt zit veel dynamiek, maar die wordt niet als turbulent ervaren. Digitalisering is een grote drijver van veranderingen in de markt, maar daar draagt Salure met innovatieve ICT-oplossingen juist zelf aan bij. Wel heeft Salure last van schaarste op de arbeidsmarkt, wat een rem op de groeiambitie met zich mee zou kunnen brengen.

Situatieschets


Canvassen

Taak/vraag

Taak/vraag

Aanvankelijk werd de vraag aan drie verschillende consultancy bureaus gesteld om het managementteam te ondersteunen bij de ontwikkeling van een groeistrategie voor de komende jaren en daarbij met aanbevelingen te komen voor een aantal specifieke strategische vraagstukken die op dat moment speelden. Dat zou vervolgens uitgewerkt moeten worden in een meerjarenplan.

Daarbij koos Salure voor de Fit-For-the-Future aanpak vanuit verschillende overwegingen:

  • Het uitgangspunt dat het MT zelf een aanpak zou kunnen leren toepassen om met elkaar strategische vraagstukken te adresseren en samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de Salure organisatie.
  • De focus die al bij het eerste gesprek werd gelegd op het behandelen van strategische vraagstukken in onderlinge samenhang, waarbij het er bij het maken van keuzes steeds om gaat het belang van het grotere geheel voor ogen te houden (holistische benadering).
  • De aanpak met een coachende adviseur die niet de neiging heeft op de voorgrond te willen treden, maar wel goed luistert en het goede gesprek weet te faciliteren.

Aanpak

In plaats van een klassieke adviesopdracht volgde een aanpak waarbij de MT-leden met elkaar op een andere manier leerden kijken naar en werken aan hun organisatie. Wat volgde was een Fit-For-the-Future traject, waarbij een Straleno adviseur fungeerde als facilitator van het managementteam.

Bij de aanvang van het traject is een regiegroep gevormd, die als Strategisch Team fungeerde en met wie tussentijds de voortgang en ervaringen over dit traject zijn besproken. Dit team bestond uit een aantal MT-leden en de Straleno adviseur.

Bij het Fit-For-the-Future traject zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarbij theorieën, concepten en tools uit de Straleno Methodiek werden geïntroduceerd aan het MT om met elkaar gedeelde beelden en betere inzichten te verkrijgen in hun organisatie. Het geïntroduceerde materiaal pasten zij direct toe in hun eigen organisatie.

Zo is de toekomstbestendigheidsmonitor toegepast om de gezondheid en aantrekkelijkheid van de organisatie in kaart te brengen en met elkaar te bespreken. Tevens zijn canvassen gebruikt voor de verschillende strategische aandachtsgebieden om strategische keuzes en strategische issues inzichtelijk te krijgen. Met andere leidinggevenden en senior professionals uit de organisatie en met input van externen is een aanvang gemaakt bij het in kaart brengen van de dynamiek rondom een aantal geselecteerde strategische thema’s. Uiteindelijk zijn nieuwe perspectieven ontstaan voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, die met alle medewerkers zijn besproken tijdens een inspirerend diner pensant.

Aanpak


Groter geheelReflectie

Salure is een organisatie waarin leidinggevenden en medewerkers met elkaar hard werken om de projecten en werkzaamheden voor klanten zo goed mogelijk uit te voeren. Het werken in de organisatie staat centraal en iedereen is trots op de resultaten die daarmee zijn bereikt. Het risico daarvan is dat medewerkers en leidinggevenden zo hard werken, dat units elkaar uit het oog gaan verliezen. Het Fit-For-the-Future traject heeft duidelijk gemaakt dat het vooral voor leidinggevenden belangrijk is om met elkaar te blijven werken aan hun organisatie.

Ook is duidelijk geworden dat een groeiambitie niet verkeerd hoeft te zijn, maar dat daarbij wel voldoende wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie om de beoogde resultaten voort te kunnen brengen. En dat strategie niet iets is waar je op verschillende momenten aandacht aan moet besteden, maar voortdurend.

Het hanteren van een holistische blik op een organisatie is niet vanzelfsprekend. Belangen van units kunnen uit elkaar gaan lopen. De vraag wat het grotere geheel is en waar dat geheel voor staat, is bij Salure een belangrijke zoektocht gebleken waar vanuit het Fit-For-the-Future traject een helder antwoord is gekomen. De holistische benadering die de Straleno Methodiek kenmerkt, is zeer instrumenteel geweest om de samenhang te behouden in de organisatie.

Los van de aanpak, is de meerwaarde van een coachende adviseur duidelijk gebleken in het traject bij Salure. Een goede begeleiding bij het plannen, voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van bijeenkomsten, heeft bij Salure absoluut positief bijgedragen aan de tevredenheid over het Fit-For-the-Future traject.

Reflectie