Strategisch leiderschap bevat bij de Straleno Way een nieuwe generatie benaderingen die gericht zijn op groei op het gebied van strategisch leiderschap. Maar wat is nieuw, waarom, hoe gaat dat in zijn werk en wat levert de toepassing van die nieuwe benaderingen op?

shutterstock_1401899423-removebg-previewTraditionele benadering van strategisch leiderschap

Traditioneel krijgt de ontwikkeling van strategisch leiderschap niet veel aandacht bij organisaties. Dikwijls wordt wel veel geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling in het algemeen, maar niet specifiek in de ontwikkeling van competenties op het gebied van strategisch leiderschap.

Afgaand op het aanbod van masterclasses en andere trainingen op het gebied van strategisch leiderschap bij gerenommeerde instituten, komen de volgende onderwerpen naar voren:

 • Het maken van weloverwogen beslissingen.
 • Toepassing van klassieke modellen voor strategisch management.
 • Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
 • Omgaan met complexiteit en onzekerheid.
 • Innovatie.
 • Strategie-analyse.
 • Je organisatie op één lijn krijgen.
 • Talentontwikkeling.
 • Stakeholdermanagement.
 • Ontwikkeling tot een verantwoord leider.

Traditionele benadering van strategisch leiderschap


papers

Next Gen strategisch leiderschap benaderingen

Bij Straleno hebben we een geheel nieuwe generatie strategisch leiderschap benaderingen ontwikkeld en uitgewerkt, gericht op professionalisering van strategische leiderschapscompetenties. Kort samengevat stellen die competenties je in staat om je organisatie te leiden als een strateeg. Nieuw is onder andere:

 • Het uitgangspunt dat de turbulentie in de omgeving van je organisatie blijft toenemen, onzekerheid een gegeven is en dat voorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen als gevolg daarvan afneemt.
 • De strategische kijk die je als leiders nodig hebt bij het maken en doorvoeren van strategische keuzes.
 • De kerntaken van strategisch leiders bij het varen van een toekomstbestendige koers.
 • De holistische benadering bij het beschouwen van je organisatie en de strategische vraagstukken die daarin aan de orde zijn.
 • De onderzoeksbenadering om te komen tot de juiste strategische kijk op je bedrijf of instelling en tot de juiste strategische keuzes daarover (de Straleno aanpak).
 • De collectieve leer- en ontwikkelbenadering (sense making) bij het maken en doorvoeren van strategische keuzes.
undraw_new_ideas_jdea-removebg-preview

Uitwerking in het Straleno handboek

In het Straleno handboek zijn de hiervoor genoemde nieuwe benaderingen voor strategisch leiderschap uitgewerkt in onder andere een competentieprofiel. Dat competentieprofiel maakt inzichtelijk wat je als strategisch leider moet:

 • Kennen, zoals je organisatie, je omgeving, het grotere geheel waar je bedrijf of instelling onderdeel van uitmaakt, de toekomst die zich aandient.
 • Kunnen, zoals het uitvoeren van de kerntaken, regievoering, mobiliseren van mensen en middelen, lateraal denken en holistisch kijken.
 • Durven, zoals het maken en doorvoeren van strategische keuzes.

Het Straleno handboek bevat daarnaast diverse conceptuele modellen, aanpakken en technieken om het kennen te versterken en het kunnen te faciliteren. Verder zijn trainingen beschikbaar evenals Straleno adviseurs, die je op professionele wijze kunnen begeleiden om het kennen, kunnen en durven te versterken.

Uitwerking in het Straleno handboek


Straleno Handboek (Transparant)


Voordelen van Next Gen strategisch leiderschap


Persoonlijke_groei (Transparant)

Voordelen van Next Gen strategisch leiderschap


Toepassing van de Straleno Way versnelt professionalisering op het gebied van strategisch leiderschap, zowel bij de individuele leden van het strategisch leiderschapsteam als collectief bij het collectieve strategisch leiderschapsteam.

Individueel zorgt toepassing van de Straleno Way voor uitbreiding van je handelingsrepertoire bij strategische uitdagingen zoals:

 • Competentieontwikkeling op het gebied van strategisch management.
 • Constructieve inbreng als gesprekspartner bij strategische vraagstukken.
 • Toename van strategisch inzicht in je eigen en andere organisaties.
 • Sterkere bedrijfs- en organisatiekundige basis.
 • Betere invulling van je kerntaken.
Collectief zorgt de Straleno Way voor meer vertrouwen bij het leiderschapsteam over de strategische keuzes en de strategische initiatieven. De Straleno Way stelt je in staat te leiden als een strateeg!


Powerful