Strategisch management volgens de Straleno Way bevat nieuwe benaderingen voor het realiseren van toekomstige bloei van een organisatie. Maar wat is nieuw, waarom, hoe gaat dat in zijn werk en wat levert de toepassing daarvan op?

Sleutel naar toekomstig succesTraditionele benadering van strategisch management

Traditioneel komt de benadering van strategisch management neer op:

 • Het eens in 3 à 5 jaar bepalen van doelen voor de lange termijn van je organisatie, vaak op basis van lange termijn prognoses over marktontwikkelingen.
 • De ontwikkeling van de beste strategieën om die doelen te bereiken.
 • Het opstellen van een roadmap met meerjarenplannen om de doelen waar te maken.
 • De gekozen strategieën te implementeren door uitvoering van die roadmap.
 • Monitoring van strategie implementatie aan de hand van kpi’s.

Door de jaren heen heeft deze benadering andere accenten gekregen vanuit management hypes die de markt overspoelden.

Het is een relatief eenvoudige, lineaire en bedrijfskundige benadering om te zorgen voor toekomstig succes, die lang stand heeft kunnen houden. Deze aanpak kan ook goed werken als er gedurende een aantal jaren relatief weinig turbulentie is in de bedrijfsomgeving. Of als je dermate veel massa en marktmacht hebt, dat je zelf in staat bent turbulentie te veroorzaken.

Traditionele benadering van strategisch management


papers

Next Gen strategisch management benaderingen

Bij Straleno hebben we nieuwe strategisch management benaderingen ontwikkeld. Nieuw is onder andere:

 • Het uitgangspunt dat de turbulentie in de omgeving van je organisatie blijft toenemen, onzekerheid een gegeven is en dat voorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen als gevolg daarvan afneemt.
 • De inrichting van strategisch management als een continu proces in je organisatie, dat je met een strategisch leiderschapsteam uitvoert om ook bij wijzigende omstandigheden te blijven zorgen voor toekomstige bloei.
 • De focus op de toekomstbestendigheid van je organisatie, waarbij het niet alleen van belang is aandacht te besteden aan de gezondheid daarvan maar vooral ook aan aantrekkelijkheid van je organisatie op verschillende groepen belanghebbenden.
 • Het inzicht dat de toekomstbestendigheid voornamelijk wordt bepaald door strategische keuzes die leidinggevenden maken en doorvoeren over de bouwstenen van hun organisatie.
 • Het besef dat je als leiders de sleutel tot toekomstig succes van je bedrijf of instelling binnen handbereik hebt door strategische keuzes over die bouwstenen bij te stellen en die wijzigingen door te voeren in hun organisatie.
 • De notie dat strategisch management een collectief leerproces is voor strategisch leiderschapsteams, waarbij op basis van onderzoek over de bedrijfsomgeving en je organisatie steeds weer nieuwe inzichten ontstaan.
 • De notie dat strategisch management een veranderingsproces is, waarbij het erom gaat gewijzigde strategische keuzes succesvol door te voeren in je organisatie en daarmee strategische vooruitgang te realiseren.
 • De positionering van strategisch management als een multidisciplinair vakgebied dat de vakgebieden bedrijfskunde, bestuurskunde, veranderkunde en organisatiekunde overstijgt.


undraw_new_ideas_jdea-removebg-preview

Straleno aanpak

In de Straleno Way zijn de hiervoor genoemde benaderingen voor strategisch management uitgewerkt in samenhangende modellen, aanpakken, tools en terminologie, die je als ondernemer, bestuurder of leiderschapsteam kunt hanteren om te zorgen voor toekomstige bloei. Concreet komt dat tot uiting in de Straleno aanpak.

De Straleno aanpak beschrijft verschillende stappen die je als strategisch leiderschapsteam doorloopt om te zorgen voor toekomstig succes. Bij het uitvoeren van die stappen doorloop je vier stadia, waarbij elk stadium andere aandacht vraagt van leidinggevenden. Die stadia zijn gebaseerd op twee assen waarop de aandacht zich kan richten:

 • Een tijdsas, waarbij de aandacht naar het heden of de toekomst kan uitgaan.
 • Een scope as, waarbij de aandacht naar binnen gericht kan zijn of naar wat zich voltrekt buiten de organisatie.

Straleno aanpak


Groter geheel
Het tweede stadium is de strategische preview. De onderzoeksactiviteiten zijn dan vooral gericht op het heden met een doorkijk naar de toekomst. Het accent ligt op het begrijpen van de dynamiek in de bedrijfsomgeving en het vormen van een beeld over de toekomst die zich aandient. De aandacht is vooral naar buiten gericht. Gehanteerde onderzoekstechnieken zijn voornamelijk gebaseerd op synthese. In dit stadium worden strategische keuzes herzien, wordt duidelijk welke strategische vooruitgang het leiderschapsteam beoogt met de organisatie en welke strategische initiatieven daarvoor uitgevoerd zouden moeten worden. Het resulteert bij een strategisch leiderschapsteam vooral in nieuwe en gedeelde strategische vergezichten.


Strategische preview afbeeldingHet vierde stadium is de strategische realisatie. De onderzoeksactiviteiten zijn voornamelijk gericht op de toekomst, waarbij de aandacht naar binnen is gericht. Hier gaat het om het plannen en doorvoeren van voorgenomen veranderingen. Dat kan in de vorm van experimenten, maar het kunnen ook grootschaliger projecten of programma’s zijn. Onderzoek is vooral gericht op de realiseerbaarheid van strategische initiatieven en het evalueren van de daadwerkelijk gerealiseerde strategische vooruitgang. Het resulteert bij een strategisch leiderschapsteam vooral in nieuw en gedeeld strategisch overzicht.


Strategische realisatie afbeeldingAls de Straleno aanpak voor de eerste keer wordt toegepast, worden deze stadia sequentieel doorlopen met een leiderschapsteam. Maar al snel kan blijken dat zich nieuwe strategische vraagstukken aandienen voor je organisatie. In de praktijk zullen verschillende strategische vraagstukken zich dan ook in een ander stadium kunnen bevinden. Sommige vraagstukken zijn dan wellicht in een vierde stadium beland, terwijl andere vraagstukken mogelijk om een strategische review vragen.

Ben je benieuwd naar hoe je deze aanpak in jouw organisatie zou kunnen worden toegepast?


Voordelen van Next Gen strategisch management

De nieuwe strategisch management benaderingen zijn bovenal pragmatisch. Dat betekent dat ze gebaseerd zijn op hedendaagse theorieën, maar vooral bedoeld zijn om concreet toe te passen in de praktijk. Als bestuurder, ondernemer en leiderschapsteam kun je daar je voordeel mee doen bij het streven naar toekomstig succes en door daar procesmatig, gestructureerd en gezamenlijk aan te werken.

Toepassing van de Straleno aanpak levert in eerste instantie vooral nieuwe en gedeelde strategische inzichten, vergezichten, vooruitzichten en overzicht op bij leiderschapsteams. Dat maakt het eenvoudiger om de verschillende groepen stakeholders mee te nemen in de koers van de organisatie en de aanpassingen die daarin doorgevoerd moeten worden.

Voordelen van Next Gen strategisch management


Strategische vooruitgangsmonitor zonder achtergrondEn nu?

Wil je weten wat onze nieuwe strategisch management benaderingen voor jou of je organisatie kunnen betekenen? Of wil je in contact komen met een adviseur die daarbij als gids kan fungeren?undraw_contact_us_re_4qqt