Next Gen strategische organisatieontwikkeling bevat nieuwe benaderingen die gericht zijn op het verkrijgen van grip op toekomstig succes. Maar wat is nieuw, waarom, hoe gaat dat in zijn werk en wat levert de toepassing van die nieuwe benaderingen op?

Strategische vooruitgangsmonitor zonder achtergrondTraditionele benadering van strategische organisatieontwikkeling

In de dagelijkse praktijk werken managers vaak in hun organisatie door leiding te geven aan teams, door issues op te lossen, door af te stemmen met collega’s, etc. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid voor een bedrijfsfunctie of bedrijfsonderdeel. Met collega’s vormen ze een managementteam dat zich primair bezighoudt met het adresseren van vraagstukken die afdelingen overstijgen en binnen een tijdshorizon van uren, dagen weken of maanden opgelost moeten zijn.

Strategische organisatieontwikkeling vindt vaak niet plaats. Organisatieontwikkeling is vooral een operationele aangelegenheid om een bedrijf of instelling efficiënter en succesvoller te maken en om de arbeidsomstandigheden in organisaties te verbeteren.

Door alsmaar toenemende turbulentie in hun bedrijfsomgeving neemt de noodzaak voor managers om te gaan werken aan hun organisatie erg toe. Maar daar is vaak geen gelegenheid voor en er is ook geen werkwijze voorhanden om dat te gaan doen. Funest, als je grip wilt hebben op toekomstig succes.

Traditionele benadering van strategische organisatieontwikkeling


papers

Next Gen benaderingen vormen een geheel

De toepassing van de vernieuwende benaderingen voor strategische organisatieontwikkeling kun je niet los zien van de toepassing van de nieuwe benaderingen voor strategisch management en strategisch leiderschap. De benaderingen voor strategische organisatieontwikkeling maken vooral duidelijk hoe je in de praktijk samenwerkt aan toekomstig succes en hoe je daar meer grip op krijgt.

Wil je meer weten over alle nieuwe benaderingen van de Straleno Way? Kom dan naar de eendaagse mini masterclass Kennismaken met de Straleno Way.Strategische_organisatieontwikkeling_centraal-removebg-preview

Uitwerking in Straleno handboek

Onze benaderingen voor strategische organisatieontwikkeling zijn uitgewerkt in het Straleno handboek. Het handboek bevat onder andere:

  • Een uitgebreide Straleno wiki, wat de eenduidigheid in communicatie binnen het team bevordert.
  • Profielbeschrijvingen van de hiervoor genoemde rollen.
  • Een aparte sectie over regievoering.
  • Een beschrijving van alle stappen uit het strategisch managen proces.

Uitwerking in Straleno handboek


Straleno Handboek (Transparant)
Voordelen van Next Gen strategische organisatieontwikkeling

Onze nieuwe benaderingen voor strategische organisatieontwikkeling zijn vooral bedoeld om strategisch management praktisch toepasbaar te maken. Ze zijn dan ook relatief eenvoudig te introduceren en te gebruiken, alhoewel het in het begin nodig zal zijn om enige professionele ondersteuning te krijgen om met elkaar op gang te komen.

Toepassing van de benaderingen op het gebied van strategische organisatieontwikkeling heeft verschillende voordelen. Het:

  • Verschaft houvast aan een strategisch leiderschapsteam bij het strategisch managen in de praktijk.
  • Versnelt het leerproces van de leden van het team om met elkaar samen te werken aan toekomstig succes.
  • Vergroot het onderling begrip tussen de leden van een leiderschapsteam over mogelijk verschillende standpunten.
  • Draagt bij aan beter gedragen strategische keuzes en strategische initiatieven en vergroot de kans op succesvolle doorvoering daarvan aanzienlijk.

Alles bij elkaar zorgen deze benaderingen voor meer grip bij leiderschapsteam op toekomstig succes. En dat draagt weer bij aan het vertrouwen van medewerkers en andere groepen stakeholders in de leiding van de organisatie!

shutterstock_1060096379-removebg-preview