Strategisch leiderschap wordt steeds belangrijker voor het toekomstig succes van organisaties, naarmate de turbulentie in de bedrijfsomgeving toeneemt. Maar welke strategische leiderschapscompetenties vraagt dat? Het Next level strategisch leiderschapsmodel maakt dat duidelijk."Stel jezelf niet de vraag wat de beste strategie is voor jouw organisatie maar stel jezelf de vraag hoe je jouw organisatie gaat leiden als een strateeg!"


Leiden als een strateeg

Het Next level strategisch leiderschapsmodel maakt inzichtelijk wat strategisch leiders moeten kennen, kunnen en doen, om grip te krijgen op toekomstig succes en succesvol te werken aan een stralende toekomst voor hun organisatie.

Wat is next level aan het model? In essentie komt het erop neer dat leiderschapsteams hun organisatie gaan leiden als een strateeg. De alsmaar toenemende turbulentie in de bedrijfsomgeving vereist andere strategische leiderschapscompetenties dan in tijden van relatieve stabiliteit.

Overigens hoeft niet iedereen in een team over alle competenties te beschikken. Belangrijk is dat het team gezamenlijk wel over de benodigde competenties beschikt om te kunnen leiden als een strateeg. Het model biedt vooral houvast bij strategische leiderschapsontwikkeling in organisaties.Powerful
Strategisch leiderschapsmodel

Meerwaarde van het model

Toepassing van dit model stelt leidinggevenden, adviseurs en toezichthouders in staat:

  • Beter te begrijpen wat wordt verwacht van strategisch leiderschap in tijden van toenemende turbulentie.
  • Na te gaan hoe in een organisatie invulling wordt gegeven aan strategisch leiderschap.
  • Vast te stellen op welke gebieden strategisch leiderschapsontwikkeling plaats zou kunnen vinden.
  • Te bepalen welke veranderingen in hun organisatie nodig zijn bij het geven van invulling aan strategisch leiderschap.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Next level strategisch leiderschapsmodel, hoe dat is uitgewerkt en hoe je dit model kunt toepassen bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes en het werken aan een stralende toekomst voor je organisatie?

Meld je dan aan voor de mini masterclass Grip op toekomstig succes. Of neem contact met ons op.Straleno Masterclasses  (Transparant)