Straleno is in 2022 opgericht met het oogmerk om bestuurders en leiderschapsteam in organisaties te ondersteunen bij het uitstippelen en varen van een toekomstbestendige koers voor hun bedrijf of instelling. Maar anders dan tot dan toe gebruikelijk, namelijk met:

 • een nieuwe generatie innovatieve benaderingen voor strategisch management, strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling;
 • een eigenzinnige positionering en profilering als zakelijk dienstverlener.Positionering: gids

Met de nieuwe generatie benaderingen zou Straleno een nieuw strategisch adviesbureau kunnen zijn geworden. Maar daar hebben we niet voor gekozen.

Met onze dienstverlening beogen we het strategisch management, strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling bij bedrijven en instellingen duurzaam naar een next level te brengen. Niet als strategisch adviesbureau, niet als opleidingsinstituut en ook niet als strategisch coach. Maar juist op die plek waar deze disciplines elkaar overlappen: als gids van bestuurders en leiderschapsteams die met hun organisatie streven naar toekomstig succes.

De gidsende rol vervullen we:

 • Met professionele training en coaching om te leren werken met nieuwe benaderingen voor strategisch management, strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling.
 • Met professionele/persoonlijke begeleiding bij het strategisch managen en strategische organisatieontwikkeling in je organisatie.
 • Met inhoudelijke begeleiding vanuit het 24x7 online toegankelijke Straleno handboek, waarin de Straleno Way is uitgewerkt.
 • Met pragmatische tools om inzicht te verkrijgen in de toekomstbestendigheid en strategische vooruitgang van je organisatie.


Groter geheel

Missie: Houvast bij een toekomstbestendige koers

Als meesters in dit vakgebied hebben we leiders en managers veel te bieden, namelijk houvast bij het uitstippelen en varen van een toekomstbestendige koers voor hun organisatie. Dat beschouwen we als onze missie. Die missie realiseren we op verschillende manieren:

 • Primair door de ontwikkeling en het beheer van de Straleno Way; een bundeling van sterk samenhangende next generation benaderingen op het gebied van strategisch management, strategisch leiderschap en strategische organisatie ontwikkeling, die praktisch toepasbaar zijn.
 • Via de Straleno Academy trainen we leidinggevenden, strategisch adviseurs en commissarissen in het toepassen van onze next generation benaderingen.
 • Via het Straleno handboek bieden we praktische toegang tot de Straleno Way en een gemeenschappelijk taal bij het werken met die benaderingen en toepassing van de bijbehorende terminologie in de praktijk.
 • Via partnerships met zelfstandig adviseurs en adviesbureaus bieden we hands-on ondersteuning bij het doorlopen van stappen uit het strategisch management proces in je eigen organisatie. De partners functioneren daarbij primair als gids.
 • Via monitors stellen we bestuurders in staat om eenmalig of frequent de toekomstbestendigheid en de strategische vooruitgang van hun organisatie te onderzoeken en die concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken met hun leiderschapsteams en toezichthouders.

Missie: Houvast bij een toekomstbestendige koers


Dynamisch proces


Grondlegger van de Straleno Way


Norbert_Greveling_docent zonder achtergrond

Grondlegger van de Straleno Way


Oprichter van Straleno en grondlegger van de Straleno Way is dr.ir. Norbert Greveling. In zijn ruim 35 jarige loopbaan heeft hij ervaring opgedaan als wetenschappelijk onderzoeker, strategisch adviseur, bestuurder, ondernemer, toezichthouder, docent strategisch management en auteur van managementboeken.

De belangrijkste drijfveer achter deze variëteit was steeds nieuwsgierigheid naar wat organisaties eigenlijk zijn, de oorsprong van het succes van organisaties en de rol van leidinggevenden daarbij. Die zoektocht heeft met input van honderden professionals en leidinggevenden en met medewerking van een groep Straleno partners uiteindelijk geresulteerd in de Straleno Way.


Straleno partners

Straleno partners zijn zelfstandig adviseurs of adviesbureaus die enthousiast zijn over de Straleno Way en de next generation benaderingen daarvan willen toepassen in hun adviespraktijk.

Wil je weten wat deze partners heeft gedreven om voor de Straleno Way te kiezen? Of zou je zelf Straleno partner willen worden? Klik dan op de link hieronder.

Straleno partners


interview

Voorbeelden en ervaringen

Onderdelen van de Straleno Way zijn inmiddels bij tientallen organisaties toegepast. Wil je weten hoe een aantal van die organisaties de toepassing van de Straleno Way heeft ervaren?