In tijden van turbulentie wordt het steeds belangrijker om de toekomstbestendigheid van je organisatie bespreekbaar te maken. Maar hoe doe je dat? De Schijf van toekomstbestendigheid maakt dat inzichtelijk."Wat mooi dat we de toekomstbestendigheid van onze organisatie op een concrete manier met elkaar kunnen bespreken"


Toekomstbestendigheid

De schijf van toekomstbestendigheid onderscheidt verschillende soorten kenmerken die een indicatie geven over de toekomstbestendigheid van organisaties. Het betreft kenmerken over zowel de gezondheid van een organisatie, als kenmerken over de aantrekkelijkheid van een organisatie, vanuit het oogpunt van verschillende groepen belanghebbenden.Gezond en aantrekkelijk
Schijf van toekomstbestendigheid

Meerwaarde van het model

Toepassing van dit model stelt leiders, adviseurs en toezichthouders in staat:

  • De toekomstbestendigheid van hun bedrijf of instelling concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken.
  • Met elkaar tot gedeelde beelden te komen over de strategische uitgangspositie van hun bedrijf of instelling.
  • Acties te initiëren en prioriteiten te stellen bij het versterken van de toekomstbestendigheid.
  • Aandacht te blijven besteden aan het verleden, heden en de toekomst van hun organisatie en aan de verschillende groepen belanghebbenden die cruciaal zijn voor toekomstig succes.

Meer weten?

Wil je meer weten over de toekomstbestendigheid van organisaties, hoe de Schijf van toekomstbestendigheid is uitgewerkt en hoe je dat model kunt toepassen bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes en het werken aan een stralende toekomst?

Meld je dan aan voor de mini masterclass Grip op toekomstig succes. Of neem contact met ons op.Straleno Masterclasses  (Transparant)
Toekomstbestendigheidsmonitor

Toekomstbestendigheidsmonitor

Op basis van de schijf van toekomstbestendigheid hebben we de Toekomstbestendigheidsmonitor ontwikkeld. Dat online tool bevat een vragenlijst over de gezondheid en aantrekkelijkheid van organisaties. Nadat deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld, genereert het tool een rapportage over de toekomstbestendigheid en strategische uitgangspositie van de organisatie en van de kwetsbaarheden daarin.

De uitkomsten zijn inspirerend voor elk leiderschapsteam om met elkaar te bespreken! En ook met toezichthouders. Het tool stelt leiderschapsteams bovendien in staat om de toekomstbestendigheid van hun organisatie op regelmatige basis (jaarlijks) te monitoren.