De Straleno Academy organiseert masterclasses voor iedereen die meer wil weten over of wil werken met nieuwe benaderingen voor strategisch management, leiderschap en organisatieontwikkeling. Daarbij is de Straleno Academy gericht op drie verschillende groepen gebruikers van de Straleno Way:

 • Bestuurders, ondernemers en leiderschapsteams
 • Strategisch adviseurs, in- of extern
 • Commissarissen en toezichthouders
Straleno Masterclasses (Transparant)Leiden als een strateeg met de Straleno Way

Als vervolg op de mini masterclass organiseert de Straleno Academy voor bestuurders, ondernemers en leiderschapsteams een paar keer per jaar de 3 daagse masterclass Leiden als een strateeg met de Straleno Way. In deze masterclass worden specifieke onderdelen van de Straleno Way uitgediept, die bedoeld zijn voor toepassing door leidinggevenden. Aan de orde komt o.a.:

 • De rol van leidinggevenden bij het strategisch managen
 • Strategische leiderschapscompetenties
 • Het ontwikkelen van een strategische kijk op je organisatie
 • Dynamisch werken met meerjarenplannen
 • Regievoering over strategische initiatieven
 • Tools voor de monitoring van strategische vooruitgang en toekomstbestendigheid

Na afloop van deze masterclass ben je in staat om in je organisatie een strategisch leiderschapsteam te vormen, gestructureerd te werken aan toekomstig succes en systematisch de strategische kijk op je organisatie te herzien. Anders gezegd, met de Straleno Way ben je in staat je organisatie op next level te gaan leiden als een strateeg!strategisch initiatief eigenaar

Strategisch toezicht houden met de Straleno Way

Als vervolg op de mini masterclass organiseert de Straleno Academy voor commissarissen en toezichthouders de 2 daagse masterclass Strategisch toezicht houden met de Straleno Way. Daarin worden specifieke onderdelen van de Straleno Way uitgediept, die bedoeld zijn voor toepassing door commissarissen. Aan de orde komt o.a.:

 • De verschillende rollen als commissaris bij strategisch management, namelijk die van werkgever, controleur en adviseur
 • Toezichthouden op de toekomstbestendigheid van je organisatie
 • Strategische leiderschapscompetenties
 • Beoordelen van strategische plannen
 • Monitoring van toekomstbestendigheid en strategische vooruitgang

Na afloop van deze masterclass ben je in staat om op systematische wijze zelf een beeld te vormen over de toekomstbestendigheid van je organisatie en je bestuurders proactief te ondersteunen bij het versterken daarvan. Anders gezegd, met de Straleno Way ben je in staat om op next level strategisch toezicht te houden.Toezicht houden