Norbert Greveling is de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek en de oprichter van Straleno. Daar werkt hij als strategisch coach van executives en adviseurs die meer grip willen krijgen op toekomstig succes. Norbert is ondernemend, doortastend, innovatief, doelgericht, betrokken en constant op zoek naar inzichten en manieren die leidinggevenden in organisaties én adviseurs weer verder kunnen brengen, binnen en buiten adviesopdrachten.

Norbert Greveling

Profiel

Dr.ir. Norbert Greveling is strategisch coach voor executives en adviseurs. In die hoedanigheid wordt Norbert vooral gewaardeerd vanwege de structuur en rust die hij brengt bij complexe en veelzijdige strategische vraagstukken. Maar ook door de doortastende manier waarop hij mensen met vaak tegengestelde belangen meeneemt en hoe hij zorgt voor draagvlak voor vaak moeilijke strategische keuzes.

Daarnaast is Norbert vernieuwer en docent/trainer op het gebied van strategisch management. In die hoedanigheid wordt Norbert vooral gewaardeerd vanwege zijn toegankelijke stijl, enthousiasme en vernieuwende inzichten.

Opgedane inzichten en ervaringen op het gebied van strategisch management/leiderschap zet hij graag om in vernieuwende theorieën, pragmatische benaderingen en handzame tools, die hij vervolgens valideert, uitwerkt en toepasbaar maakt voor anderen. Zijn managementboeken en de Straleno Methodiek zijn daar goede voorbeelden van. Evenals zijn functioneren als docent/trainer in strategisch management/leiderschap bij Business School Nederland en bij de Straleno masterclasses.

Norbert heeft ruim 30 jaar ervaring als strategie consultant en begeleider van strategische veranderingen bij ruim 200 opdrachtgevers, waaronder middelgrote organisaties, multinationals en startende ondernemingen in vooral het bedrijfsleven en de zorgsector.Profiel
Ervaring

Ervaring

Als strategisch adviseur heeft Norbert de meeste ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en in de zorgsector. Daar heeft hij zich beziggehouden met uiteenlopende strategische vraagstukken. Zo heeft hij diverse organisaties ondersteund bij hun strategische heroriëntatie en bij de uitvoering van strategische initiatieven. Daarbij was altijd wel sprake van gecombineerde commerciële, financiële, organisatorische, bestuurlijke, juridische en personele complexiteit met uiteenlopende belangen.

Bovendien heeft Norbert vanuit verschillende rollen en functies leidinggevende ervaring opgedaan. Zo was hij rond de eeuwwisseling enige tijd directeur van de IBM Consulting Group in Nederland. Aan het begin van deze eeuw was hij een aantal jaren senior partner bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

In 2004 is hij gaan ondernemen en richtte hij het adviesbureau Business Fit-ality op, een adviesbureau voor strategieontwikkeling en procesbegeleiding bij strategische veranderingen.

Recent was hij ruim 1,5 jaar interim bestuurder van een medisch centrum voor eerstelijnsdiagnostiek dat zelfstandig niet toekomstbestendig was en onder zijn leiding een nieuwe thuisbasis heeft gevonden.

Daarnaast heeft Norbert ervaring opgedaan als toezichthouder bij zorginstellingen.


Achtergrond

Norbert is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd in de Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In die tijd is zijn belangstelling voor het advies vak en het werken met/toepassen van methodieken ontstaan.

De eerste ervaringen als adviseur heeft Norbert opgedaan bij de IBM Consulting Group. Vanuit zijn promotieonderzoek heeft hij daar bovendien zijn eerste methodiek ontwikkeld voor de management consultants van IBM die zich richtten op het adviseren van middelgrote bedrijven. IBM is die methodiek vervolgens wereldwijd gaan toepassen. De top van het bedrijf was daar destijds dermate enthousiast over, dat Norbert daar een Outstanding Innovation Award voor heeft ontvangen.

Sinds 2013 is hij bij Business School Nederland actief als docent strategisch management in verschillende MBA-, DBA- en andere opleidingsprogramma’s.

Norbert is tevens auteur van een aantal managementboeken. Zijn meest recente boek, Strategisch managen in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te maken is verschenen in 2019 en heeft hij samen met Roland Bushoff geschreven. Het gedachtengoed uit dat boek heeft hij vervolgens uitgewerkt in wat de Straleno Methodiek is geworden.Achtergrond