Paul Swaab is gespecialiseerd in richting geven aan middelgrote en kleinere organisaties en het gezamenlijk komen tot een roadmap voor ontwikkeling en groei. Hij inspireert en verbindt managementteams bij het werken aan complexe vraagstukken en innovatie. Hij slaagt erin ingewikkelde materie uiteen te rafelen en leiders te ondersteunen bij het strategisch managen van hun organisatie, door korte en langere termijn doelen met elkaar te verbinden.

Paul Swaab

Profiel

Paul Swaab heeft veel ervaring bij organisaties waar ICT en innovatie een bepalende factor zijn, in onder meer zakelijke en financiële dienstverlening, e-Health en HRM, bij multinationals en MKB, in private en publieke context. Paul brengt in turbulente tijden rust, inzicht en overzicht voor leiders en medewerkers en ontwikkelt de ruimte om samen aan de gezondheid van de organisatie te werken. Hij begrijpt hoe je met business partners, klanten en overige stakeholders relaties opbouwt en onderhoudt om aantrekkelijk te zijn en gezamenlijk waarde te creëren. Naast zijn technische en bedrijfskundige achtergrond, is Paul ook musicus en dirigent. Hij weet de leiderschapskwaliteiten van de dirigent van een symfonieorkest, door te vertalen naar een creatieve en dynamische manier van het inspireren van leiders en professionals in organisaties.Profiel
Ervaring

Ervaring

Paul heeft leiding gegeven aan innovaties die ingrijpen in de waardeketen en waardecreatie processen van business partners en klanten, om de organisaties toekomstbestendig te maken. Tevens heeft hij nieuwe manieren van werken, denken en samenwerken geïntroduceerd en geïmplementeerd. Paul heeft ervaring met de impact en het strategisch managen van de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals AI.

Daarnaast levert Paul ondersteuning bij het strategisch managen van fusies en overnames, zowel bij de overnemende partij als aan de overgenomen zijde, voor de financiële en inhoudelijke vraagstukken vooraf en bij post merger integratie.


Achtergrond

Als strategieconsultant en procesbegeleider heeft Paul bijgedragen aan het strategisch managen programma Fit-For-the-Future bij een landelijke franchise organisatie in de autoschadeherstel branche. In 2021 en 2022 heeft Paul in meerdere fasen een Fit-For-the-Future programma begeleid bij een woningcorporatie.

Na het verschijnen van het boek Strategisch managen in turbulente tijden in 2019 heeft Paul actief meegewerkt met Norbert Greveling aan de oprichting van Straleno.

Voordat Paul als zelfstandig consultant en interim manager startte, was hij werkzaam als product manager, development manager, directeur en bestuurder bij meerdere organisaties. Bij een Amerikaanse wereldmarktleider op de payroll en HRM markt heeft hij o.a. bijgedragen aan de vorming van het Europese samenwerkingsverband, product portfolio en werkwijze van het Europese hoofdkantoor in Parijs. Van 2006 tot 2015 was hij verantwoordelijk voor de bancaire producten en C-level contacten met de klanten en business partners van een MKB bedrijf in de financial services. Paul is verantwoordelijk voor de productontwikkeling bij een wereldwijde e-Health specialist.

Paul heeft een International Executive MBA programma doorlopen en recent een opleiding Governance voor toezichthouders en bestuurders gedaan. Hij is zijn loopbaan begonnen na de studies elektrotechniek en informatietechnologie aan de technische universiteit Delft. Tevens heeft hij viool, altviool en orkestdirectie gestudeerd aan de conservatoria van Hilversum en Amsterdam. Bij zijn eerste werkgever, een softwarebedrijf in HRM oplossingen voor overheden en grote bedrijven, werkte hij als software ontwikkelaar en teammanager. Daar heeft hij veel hands-on ervaring opgedaan met techniek, klanten, business partners, opleiden en implementeren. Als interim manager was Paul o.m. programma directeur voor implementaties in de bancaire sector en managing director voor de klantrelaties bij een grote pensioenuitvoerder.Achtergrond