Straleno Masterclasses zijn er voor als je geïnspireerd wil worden door baanbrekende ziens-, denk- en werkwijzen op het gebied van strategisch management en strategisch leiderschap. En als je nieuwe benaderingen wil leren kennen om meer grip te krijgen op het toekomstig succes van je organisatie.Strategische executive coaching

Mini masterclass Grip op toekomstig succes

Deze eendaagse mini masterclass is bedoeld voor leidinggevenden, in- en externe adviseurs en commissarissen/toezichthouders die meer grip willen krijgen op het toekomstig succes van hun organisatie. Dat succes is gezien de toenemende turbulentie steeds minder vanzelfsprekend. Deze mini masterclass introduceert baanbrekende benaderingen op het gebied van strategisch management en strategisch leiderschap, die gericht zijn op persoonlijke groei van leiders en op de toekomstige bloei van hun organisaties.

Lees meer


Powerful

Masterclass Leiden als een strateeg

Voor leidinggevenden zoals directieleden en managers is het belangrijk om te leren leiden als een strateeg. Bij deze masterclass ontwikkel je specifieke competenties vanuit dat oogmerk. Je leert anders te kijken naar je organisatie, anders te denken over de toekomstbestendigheid daarvan en een aanpak om op systematische wijze te werken aan meer grip en aan de toekomstige bloei van je organisatie.

Lees meer


Certificate

Masterclass Straleno Methodiek voor adviseurs

Deze masterclass is bedoeld voor in- en externe adviseurs die leiderschapsteams en ondernemers aan de hand van de Straleno Methodiek willen ondersteunen bij het verkrijgen van meer grip op het toekomstig succes van hun organisatie. Vernieuwende concepten, aanpakken en tools komen aan de orde en worden afgewisseld door oefeningen om die toe te kunnen passen in de praktijk.

Lees meer


Knowledge

Masterclass Toezichthouden op toekomstbestendigheid

Voor commissarissen en toezichthouders is het belangrijk om kennis te verwerven over hedendaagse concepten en aanpakken die van belang zijn voor toekomstig succes. Dat is onder andere van belang voor het kunnen stellen van de juiste vragen aan directies/bestuurders bij gesprekken over de continuïteit van de organisatie. Maar ook om hen adequaat te kunnen ondersteunen bij strategische vraagstukken en om vanuit de toezichthoudende verantwoordelijkheid zelf een beeld te kunnen vormen over de toekomstbestendigheid en eventuele strategische kwetsbaarheden van een organisatie.

Lees meer