De mini masterclass Grip op toekomstig succes introduceert baanbrekende benaderingen voor leidinggevenden, adviseurs en toezichthouders die meer grip willen krijgen op het toekomstig succes van organisaties. Dit programma is bedoeld voor iedereen die in één dag nader kennis wil maken met en geïnspireerd wil worden door vernieuwende concepten, aanpakken en tools op het gebied van strategisch management en strategisch leiderschap, om meer grip te krijgen op toekomstig succes!

Strategische executive coaching

Als leidinggevenden sta je voor de opgave om in dit turbulente tijdperk een geschikte, toekomstbestendige koers te varen met je organisatie. Aan strategische vraagstukken geen gebrek. Maar hoe pak je die aan? Hoe hou je grip op toekomstig succes? En welke competenties zijn daarbij belangrijk?

Deze vragen staan centraal in het eendaagse programma Grip op toekomstig succes. Nieuwe manieren van kijken naar organisaties, denken over succes, werken aan een stralende toekomst, bekwamen in strategisch leiderschap worden belicht. Waarbij duidelijk wordt hoe toepassing daarvan resulteert in persoonlijke groei van leiders als in de toekomstige bloei van hun organisatie.


Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen die tijdens de minimasterclass aan de orde komen zijn:

 • 6 niveaus van grip op toekomstig succes.
 • Toekomstbestendigheid van organisaties.
 • Soorten strategische vraagstukken in organisaties.
 • Bouwstenen onder het succes van organisaties.
 • Kerntaken en competenties van leidinggevenden bij het streven naar toekomstig succes.
 • De Straleno Methodiek als gereedschapskist voor leiders bij het werken aan toekomstige bloei van hun organisatie.

Voor wie

Deze mini masterclass is bedoeld voor bestuurders, managers, professionals, DGA's en toezichthouders die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en benaderingen op het gebied van strategisch leiderschap en organisatieontwikkeling. Wil jij:

 • Weten hoe je vanuit jouw functie/rol grip kunt krijgen op het toekomstig succes van je organisatie?
 • Kennismaken met een hedendaagse en verfrissende benaderingen voor strategisch leiderschaps- en organisatieontwikkeling?
 • Je oriënteren op innovatieve en hedendaagse theorieën, concepten, aanpakken en tools om te werken aan het toekomstig succes van je organisatie?

Meld je dan aan voor de minimasterclass Grip op toekomstig succes.

Opzet

Het eendaagse programma verschaft inzicht in wat er nodig is om grip te krijgen op het toekomstig succes van je organisatie. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij nieuwe benaderingen en managementinstrumenten worden toegelicht, die worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
 • Oefeningen om de benaderingen en instrumenten toe te passen en te reflecteren op je eigen praktijk.

Het is een interactief programma waarbij je wordt uitgedaagd om te reflecteren op je eigen denkbeelden over en ervaringen met strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling. Je leert van de docent, maar ongetwijfeld ook van de voorbeelden van anderen.

Na afloop van de mini masterclass Grip op toekomstig succes

Heb je:

 • Kennis genomen van een aantal krachtige en nieuwe theorieën, concepten, aanpakken en tools op het gebied van strategisch leiderschaps- en organisatieontwikkeling, die je kunt toepassen bij het maken van strategische plannen voor je organisatie.
 • Op een holistische manier leren kijken naar je organisatie.
 • Kennisgemaakt met het grand design van je organisatie en inzicht gekregen hoe de keuzes daarover van invloed zijn op toekomstig succes.
 • Een aanpak leren kennen om duurzaam te werken aan het toekomstig succes van organisaties.
 • Inzicht gekregen in hoe je de toekomstbestendigheid van een organisatie concreet, meetbaar en bespreekbaar kunt maken.

Kun je:

 • Toelichten wat ervoor nodig is om grip te krijgen op toekomstig succes bij organisaties.
 • De strategische aandachtsgebieden benoemen van je organisatie en aangeven welke daarvan meer prioriteit zouden moeten krijgen van het leiderschapsteam dan andere.
 • Aangeven welke strategische leiderschapscompetenties cruciaal zijn bij het werken aan toekomstig succes en welke daarvan aandacht behoeven in je organisatie.

Ben je:

 • In staat om de toekomstbestendigheid van je organisatie bespreekbaar te maken.
 • Een effectievere gesprekspartner bij strategische vraagstukken over organisaties.
 • Vol energie om meer grip te gaan krijgen op het toekomstig succes van je organisatie.

Inhoud

 • Hoe hou je in turbulente tijden toch grip op toekomstig succes?
 • Waarom werken klassieke benaderingen voor strategieontwikkeling en -implementatie niet meer?
 • Wat zijn de belangrijkste strategische aandachtsgebieden voor leiders in organisaties?
 • Wat ligt ten grondslag aan het toekomstig succes van organisaties? Welke strategische leiderschapscompetenties zijn in dit tijdperk cruciaal?
 • Hoe kun je de benaderingen en instrumenten uit de Straleno Methodiek inzetten bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes?

Praktische informatie

Duur van het programma

Deze mini masterclass kent één lesdag. Het programma start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aan een programma nemen 10-15 deelnemers deel.

Investering

De investering bedraagt € 750,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie.
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff.
 • Eenmalig gratis gebruik van de Toekomstbestendigheidsmonitor.

Docent

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien is hij ondernemer en heeft hij verschillende managementboeken geschreven. Tevens is hij ruim tien jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Norbert is de oprichter van Straleno en de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek.

Data en locatie:

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen die tijdens de minimasterclass aan de orde komen zijn:

 • 6 niveaus van grip op toekomstig succes.
 • Toekomstbestendigheid van organisaties.
 • Soorten strategische vraagstukken in organisaties.
 • Bouwstenen onder het succes van organisaties.
 • Kerntaken en competenties van leidinggevenden bij het streven naar toekomstig succes.
 • De Straleno Methodiek als gereedschapskist voor leiders bij het werken aan toekomstige bloei van hun organisatie.

Voor wie

Deze mini masterclass is bedoeld voor bestuurders, managers, professionals, DGA's en toezichthouders die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en benaderingen op het gebied van strategisch leiderschap en organisatieontwikkeling. Wil jij:

 • Weten hoe je vanuit jouw functie/rol grip kunt krijgen op het toekomstig succes van je organisatie?
 • Kennismaken met een hedendaagse en verfrissende benaderingen voor strategisch leiderschaps- en organisatieontwikkeling?
 • Je oriënteren op innovatieve en hedendaagse theorieën, concepten, aanpakken en tools om te werken aan het toekomstig succes van je organisatie?

Meld je dan aan voor de minimasterclass Grip op toekomstig succes.

Opzet

Het eendaagse programma verschaft inzicht in wat er nodig is om grip te krijgen op het toekomstig succes van je organisatie. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij nieuwe benaderingen en managementinstrumenten worden toegelicht, die worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
 • Oefeningen om de benaderingen en instrumenten toe te passen en te reflecteren op je eigen praktijk.

Het is een interactief programma waarbij je wordt uitgedaagd om te reflecteren op je eigen denkbeelden over en ervaringen met strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling. Je leert van de docent, maar ongetwijfeld ook van de voorbeelden van anderen.

Na afloop van de mini masterclass Grip op toekomstig succes

Heb je:

 • Kennis genomen van een aantal krachtige en nieuwe theorieën, concepten, aanpakken en tools op het gebied van strategisch leiderschaps- en organisatieontwikkeling, die je kunt toepassen bij het maken van strategische plannen voor je organisatie.
 • Op een holistische manier leren kijken naar je organisatie.
 • Kennisgemaakt met het grand design van je organisatie en inzicht gekregen hoe de keuzes daarover van invloed zijn op toekomstig succes.
 • Een aanpak leren kennen om duurzaam te werken aan het toekomstig succes van organisaties.
 • Inzicht gekregen in hoe je de toekomstbestendigheid van een organisatie concreet, meetbaar en bespreekbaar kunt maken.

Kun je:

 • Toelichten wat ervoor nodig is om grip te krijgen op toekomstig succes bij organisaties.
 • De strategische aandachtsgebieden benoemen van je organisatie en aangeven welke daarvan meer prioriteit zouden moeten krijgen van het leiderschapsteam dan andere.
 • Aangeven welke strategische leiderschapscompetenties cruciaal zijn bij het werken aan toekomstig succes en welke daarvan aandacht behoeven in je organisatie.

Ben je:

 • In staat om de toekomstbestendigheid van je organisatie bespreekbaar te maken.
 • Een effectievere gesprekspartner bij strategische vraagstukken over organisaties.
 • Vol energie om meer grip te gaan krijgen op het toekomstig succes van je organisatie.

Inhoud

 • Hoe hou je in turbulente tijden toch grip op toekomstig succes?
 • Waarom werken klassieke benaderingen voor strategieontwikkeling en -implementatie niet meer?
 • Wat zijn de belangrijkste strategische aandachtsgebieden voor leiders in organisaties?
 • Wat ligt ten grondslag aan het toekomstig succes van organisaties? Welke strategische leiderschapscompetenties zijn in dit tijdperk cruciaal?
 • Hoe kun je de benaderingen en instrumenten uit de Straleno Methodiek inzetten bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes?

Praktische informatie

Duur van het programma

Deze mini masterclass kent één lesdag. Het programma start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aan een programma nemen 10-15 deelnemers deel.

Investering

De investering bedraagt € 750,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie.
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff.
 • Eenmalig gratis gebruik van de Toekomstbestendigheidsmonitor.

Docent

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien is hij ondernemer en heeft hij verschillende managementboeken geschreven. Tevens is hij ruim tien jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Norbert is de oprichter van Straleno en de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek.

Data en locatie: