De inspirerende masterclass Leiden als een strateeg is relevant en actueel gezien de tijdsgeest waarin we leven. Je maakt kennis met innovatieve concepten, pragmatische werkwijzen en concrete tools, die je als leider in je eigen organisatie kunt toepassen om toekomstgericht te werken aan je organisatie en die te leiden als een strateeg.

undraw_master_plan_re_jvit

De masterclass Leiden als een strateeg is niet alleen actueel en relevant, maar ook uniek. Nergens anders leer je als leider:

 • hoe je holistisch kunt kijken naar je organisatie en waarom dat juist in tijden van turbulentie belangrijk is;
 • hoe je de toekomstbestendigheid van je organisatie concreet, meetbaar en bespreekbaar kunt maken en hoe je daar vervolg aan geeft;
 • hoe je als leider kunt blijven zorgen voor een succesvolle toekomst van je organisatie.

Leerprogramma’s over persoonlijk leiderschap gaan vaak over: ken jezelf, ken de ander en ken je team. Bij dit strategisch leiderschapsprogramma gaat het over: ken je organisatie, ken je bedrijfsomgeving en ken je toekomst.

Deze masterclass resulteert in nieuwe inzichten en perspectieven over jouw organisatie en over je eigen rol en benodigde attitude om die waar te gaan maken.


Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen die tijdens de masterclass aan de orde komen zijn:

 • Turbulentie, complexiteit en toekomstbestendigheid.
 • Maken en doorvoeren van strategische keuzes.
 • Kerntaken van leiders en strategische leiderschapscompetenties.
 • Strategische vooruitgang.
 • Holistisch kijken naar organisaties.
 • Strategische organisatieontwikkeling.

Voor wie

Voor leiders die hun competentie op het gebied van strategisch leiderschap willen versterken en parallel daaraan willen werken aan de toekomstige bloei van hun organisatie. Wil jij:

 • Je organisatie beter leren kennen, begrijpen waar de strategische uitdagingen zitten en hoe je daarmee om kunt gaan?
 • Beter begrijpen welke invloed de dynamiek in jullie bedrijfsomgeving heeft op je organisatie en hoe je daarmee moet omgaan?
 • Kennismaken met een aanpak om de toekomst van je organisatie te verkennen, daar nieuwe perspectieven voor te ontwikkelen en strategische veranderingen door te voeren?
 • Je strategische leiderschapscompetenties verder ontwikkelen?

Meld je dan aan voor de masterclass Leiden als een strateeg.

Opzet

Het programma is erop gericht leiders te inspireren om na afloop met vernieuwende concepten en praktische tools in hun eigen organisatie te werken aan een bloeiende toekomst. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij nieuwe theorieën en managementinstrumenten worden toegelicht, die worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
 • Oefeningen om te reflecteren op ieders eigen praktijk, maar ook om te leren werken met die theorieën en instrumenten.

Het is een interactief programma met een relatief kleine groep deelnemers, waarbij deelnemers leren van de docent, maar ook van elkaar. Het programma wordt verzorgd door één kerndocent, om de samenhang te borgen tussen de onderwerpen die worden behandeld.

Na afloop van de masterclass Leiden als een strateeg:

Heb je:

 • Kennis over krachtige concepten, aanpakken en tools, die je in je organisatie kunt inzetten om te blijven zorgen voor toekomstig succes.
 • Nieuwe inzichten en toekomstperspectieven voor je organisatie.
 • Concrete ideeën en handvatten over hoe je je rol als strategisch leider kunt vormgeven en kunt bijdragen aan de toekomstige bloei van je organisatie.

Kun je:

 • Holistisch kijken naar je organisatie en de voordelen daarvan benoemen.
 • Strategische vraagstukken in je organisatie beter duiden en aangeven welke benadering nodig is om die op te lossen.
 • Nieuwe, innovatieve manieren introduceren in je organisatie om op een andere manier te werken aan toekomstig succes.

Ben je:

 • Goed voorbereid om daadwerkelijk te gaan leiden als een strateeg.
 • Inhoudelijk, procesmatig en veranderkundig uitstekend onderlegd met moderne inzichten en opvattingen op het gebied van strategisch management en strategisch leiderschap.
 • Een effectievere gesprekspartner bij de strategische vraagstukken over je organisatie.

Inhoud

Dag 1: Introductie in de Straleno Methodiek

 • Wat houdt leiden als een strateeg in? Wat moet je dan kennen en kunnen? Hoe ga je om met toenemende turbulentie en complexiteit in je bedrijfsomgeving?
 • Voor leiders is het belangrijk om holistisch te kijken naar je organisatie, maar hoe doe je dat? En wat betekent dat voor je kerntaken als leider?
 • Hoe bepaal je de strategische uitgangspositie en toekomstbestendigheid van je organisatie? Waar moet je dan op letten?
 • Welke aanpak hanteer je om met een leiderschapsteam te werken aan de toekomstige bloei van je organisatie?

Dag 2: Strategische keuzes

 • Wat bepaalt het (toekomstig) succes van organisaties? Wat ligt daaraan ten grondslag?
 • Hoe maak je strategische keuzes over je organisatie inzichtelijk en bespreekbaar?
 • Welke rollen zijn belangrijk bij het maken en doorvoeren van strategische keuzes?
 • Hoe kom je tot de juiste strategische keuzes voor je organisatie? Welke uitgangspunten hanteer je bij het maken van die keuzes?

Dag 3: Strategische vooruitgang

 • Hoe stel je de juiste strategische initiatieven vast die moeten bijdragen aan de toekomstige bloei van je organisatie?
 • Hoe voer je regie over strategische initiatieven?
 • Hoe stel je vast of je organisatie voortgang boekt met de strategische initiatieven en dat daar ook daadwerkelijk strategische vooruitgang mee wordt geboekt?
 • Hoe ga je in je organisatie invulling geven aan leiden als een strateeg?

Praktische informatie

Duur van het programma

Het programma kent 3 lesdagen en heeft een doorlooptijd van een maand.

Het programma start op lesdagen om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aan een programma nemen 6 – 8 deelnemers deel.

Investering

De investering bedraagt € 2.250,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie.
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff.
 • Gratis toegang tot het Straleno Handboek gedurende de looptijd van deze masterclass.

Kerndocent

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien is hij ondernemer en heeft hij verschillende managementboeken geschreven. Tevens is hij ruim tien jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Norbert is de oprichter van Straleno en de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek.

Data en locatie:

 • STL2023-03 op de volgende dagen:
  • Dag 1: 23 november 2023
  • Dag 2: 7 december 2023
  • Dag 3: 21 december 2023

Locatie: IJsselstaete, Industrieweg 31 te IJsselstein.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen die tijdens de masterclass aan de orde komen zijn:

 • Turbulentie, complexiteit en toekomstbestendigheid.
 • Maken en doorvoeren van strategische keuzes.
 • Kerntaken van leiders en strategische leiderschapscompetenties.
 • Strategische vooruitgang.
 • Holistisch kijken naar organisaties.
 • Strategische organisatieontwikkeling.

Voor wie

Voor leiders die hun competentie op het gebied van strategisch leiderschap willen versterken en parallel daaraan willen werken aan de toekomstige bloei van hun organisatie. Wil jij:

 • Je organisatie beter leren kennen, begrijpen waar de strategische uitdagingen zitten en hoe je daarmee om kunt gaan?
 • Beter begrijpen welke invloed de dynamiek in jullie bedrijfsomgeving heeft op je organisatie en hoe je daarmee moet omgaan?
 • Kennismaken met een aanpak om de toekomst van je organisatie te verkennen, daar nieuwe perspectieven voor te ontwikkelen en strategische veranderingen door te voeren?
 • Je strategische leiderschapscompetenties verder ontwikkelen?

Meld je dan aan voor de masterclass Leiden als een strateeg.

Opzet

Het programma is erop gericht leiders te inspireren om na afloop met vernieuwende concepten en praktische tools in hun eigen organisatie te werken aan een bloeiende toekomst. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij nieuwe theorieën en managementinstrumenten worden toegelicht, die worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
 • Oefeningen om te reflecteren op ieders eigen praktijk, maar ook om te leren werken met die theorieën en instrumenten.

Het is een interactief programma met een relatief kleine groep deelnemers, waarbij deelnemers leren van de docent, maar ook van elkaar. Het programma wordt verzorgd door één kerndocent, om de samenhang te borgen tussen de onderwerpen die worden behandeld.

Na afloop van de masterclass Leiden als een strateeg:

Heb je:

 • Kennis over krachtige concepten, aanpakken en tools, die je in je organisatie kunt inzetten om te blijven zorgen voor toekomstig succes.
 • Nieuwe inzichten en toekomstperspectieven voor je organisatie.
 • Concrete ideeën en handvatten over hoe je je rol als strategisch leider kunt vormgeven en kunt bijdragen aan de toekomstige bloei van je organisatie.

Kun je:

 • Holistisch kijken naar je organisatie en de voordelen daarvan benoemen.
 • Strategische vraagstukken in je organisatie beter duiden en aangeven welke benadering nodig is om die op te lossen.
 • Nieuwe, innovatieve manieren introduceren in je organisatie om op een andere manier te werken aan toekomstig succes.

Ben je:

 • Goed voorbereid om daadwerkelijk te gaan leiden als een strateeg.
 • Inhoudelijk, procesmatig en veranderkundig uitstekend onderlegd met moderne inzichten en opvattingen op het gebied van strategisch management en strategisch leiderschap.
 • Een effectievere gesprekspartner bij de strategische vraagstukken over je organisatie.

Inhoud

Dag 1: Introductie in de Straleno Methodiek

 • Wat houdt leiden als een strateeg in? Wat moet je dan kennen en kunnen? Hoe ga je om met toenemende turbulentie en complexiteit in je bedrijfsomgeving?
 • Voor leiders is het belangrijk om holistisch te kijken naar je organisatie, maar hoe doe je dat? En wat betekent dat voor je kerntaken als leider?
 • Hoe bepaal je de strategische uitgangspositie en toekomstbestendigheid van je organisatie? Waar moet je dan op letten?
 • Welke aanpak hanteer je om met een leiderschapsteam te werken aan de toekomstige bloei van je organisatie?

Dag 2: Strategische keuzes

 • Wat bepaalt het (toekomstig) succes van organisaties? Wat ligt daaraan ten grondslag?
 • Hoe maak je strategische keuzes over je organisatie inzichtelijk en bespreekbaar?
 • Welke rollen zijn belangrijk bij het maken en doorvoeren van strategische keuzes?
 • Hoe kom je tot de juiste strategische keuzes voor je organisatie? Welke uitgangspunten hanteer je bij het maken van die keuzes?

Dag 3: Strategische vooruitgang

 • Hoe stel je de juiste strategische initiatieven vast die moeten bijdragen aan de toekomstige bloei van je organisatie?
 • Hoe voer je regie over strategische initiatieven?
 • Hoe stel je vast of je organisatie voortgang boekt met de strategische initiatieven en dat daar ook daadwerkelijk strategische vooruitgang mee wordt geboekt?
 • Hoe ga je in je organisatie invulling geven aan leiden als een strateeg?

Praktische informatie

Duur van het programma

Het programma kent 3 lesdagen en heeft een doorlooptijd van een maand.

Het programma start op lesdagen om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aan een programma nemen 6 – 8 deelnemers deel.

Investering

De investering bedraagt € 2.250,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie.
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff.
 • Gratis toegang tot het Straleno Handboek gedurende de looptijd van deze masterclass.

Kerndocent

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien is hij ondernemer en heeft hij verschillende managementboeken geschreven. Tevens is hij ruim tien jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Norbert is de oprichter van Straleno en de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek.

Data en locatie:

 • STL2023-03 op de volgende dagen:
  • Dag 1: 23 november 2023
  • Dag 2: 7 december 2023
  • Dag 3: 21 december 2023

Locatie: IJsselstaete, Industrieweg 31 te IJsselstein.