De masterclass Straleno Methodiek voor adviseurs verschaft je als in- of extern adviseur innovatieve concepten, inzichten en manieren om leiders te ondersteunen bij hun streven naar toekomstig succes voor hun organisatie. Het programma is vooral gericht op het leren werken met en toepassen van vernieuwende theorieën, tools en aanpakken die zijn gebaseerd op de Straleno Methodiek.

undraw_pitching_re_fpgk

Bij de masterclass Straleno Methodiek voor adviseurs leer je onder andere:

 • Wat de Straleno Methodiek behelst, wat die methodiek zo uniek maakt en in welke situaties je de onderdelen van de methodiek als adviseur kunt toepassen.
 • Werken met de Straleno aanpakken, tools en technieken, zoals de toekomstbestendigheidsmonitor en canvassen.
 • Innovatieve en hedendaagse concepten en modellen toe te passen bij strategische vraagstukken in organisaties, zoals het holistisch strategisch raamwerk, de schijf van toekomstbestendigheid en het model van strategische vooruitgang.
 • Hoe je leiderschapsteams kunt ondersteunen bij het uitstippelen en waarmaken van een strategische koers voor hun organisatie.

Het programma verschaft vernieuwende bedrijfskundige, bestuurskundige, organisatiekundige en veranderkundige inzichten en vaardigheden, evenals nieuwe perspectieven over jouw rol als adviseur/facilitator bij strategische vraagstukken in organisaties.


Onderwerpen

Inhoudelijk/methodologisch:

Professioneel/veranderkundig:

 • Theory U.
 • Managen van strategische veranderingen in organisaties.
 • Faciliteren van strategische sessies met leiderschapsteams.

Voor wie

Deze Masterclass is bedoeld voor in- en externe adviseurs die leiderschapsteams willen ondersteunen bij het streven naar een bloeiende toekomst van hun organisatie, en daar de Straleno Methodiek bij willen gebruiken. Dat kan zijn als extern adviseur, maar ook als strategisch adviseur, P&O manager/adviseur of bestuurssecretaris binnen je eigen organisatie.

Wil jij:

 • Voorop lopen met een innovatieve benadering om organisaties verder op weg te helpen naar een succesvolle toekomst?
 • Innovatieve aanpakken en tools leren kennen die je eenvoudig kunt toepassen in je eigen praktijk?
 • Een betere gesprekspartner worden voor leiders bij strategische vraagstukken?
 • Je effectiviteit als adviseur vergroten bij strategische veranderingstrajecten?

Meld je dan aan voor deze masterclass.

Het volgen van deze Masterclass is een randvoorwaarde om jezelf als Straleno adviseur te profileren. Meer daarover vind je bij de Straleno formule.

Opzet

De masterclass Straleno Methodiek voor adviseurs is erop gericht je als adviseur te inspireren om met concrete aanpakken en praktische tools aan de slag te gaan bij het ondersteunen van leiders die willen werken aan toekomstig succes. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij onderdelen van de Straleno Methodiek worden toegelicht, zoals concepten, aanpakken en tools.
 • Oefeningen om in groepjes en individueel te leren werken met de methoden, concepten en tools en te reflecteren op eigen ervaringen.

Het is een interactief programma met een kleine groep deelnemers, die daardoor individueel voldoende aandacht kunnen krijgen van de docent. Van deelnemers wordt verwacht dat ze tussen de lesdagen door in totaal ca. 4-8 uur kunnen werken aan opdrachten, waarbij ze het aangereikte materiaal in de eigen praktijk kunnen toepassen. Het programma wordt verzorgd door één docent, om de samenhang te borgen tussen de onderwerpen die worden behandeld.

Na afloop van de masterclass:

Heb je:

 • Nieuwe bedrijfskundige, veranderkundige, bestuurskundige en organisatiekundige kennis opgedaan, relevant in dit tijdperk van toenemende turbulentie.
 • Nieuwe vaardigheden ontwikkeld om strategische vraagstukken aan de hand van innovatieve concepten te bespreken.
 • Een hedendaagse aanpak en tools leren toepassen die je kunt inzetten om leiders te ondersteunen bij het strategisch managen van hun organisatie.

Kun je:

 • Onderdelen van de Straleno Methodiek bij een in- of externe opdrachtgever introduceren en hanteren als benadering voor strategische organisatieontwikkeling en het ontwikkelen en waarmaken van nieuwe toekomstperspectieven.
 • De Straleno Methodiek vanuit de rol als facilitator toepassen bij organisaties.

Ben je:

 • Een betere gesprekspartner bij strategische vraagstukken over de toekomst van elke organisatie.
 • Goed voorbereid om als adviseur leiderschapsteams te ondersteunen bij het versterken van hun organisatie.

Inhoud

Dag 1: Introductie Straleno Methodiek

 • Waarom is de Straleno Methodiek ontwikkeld, wat beoogt deze methodiek en wat kun je daar als adviseur mee?
 • Hoe krijg je een holistisch beeld van een organisatie en waar moet je dan vooral op letten (werken met het Holistisch Strategisch Raamwerk)?
 • Hoe bepaal je de strategische uitgangspositie oftewel de toekomstbestendigheid van een organisatie (werken met de toekomstbestendigheidsmonitor)?
 • Wat zijn de logische stappen bij strategische organisatieontwikkeling c.q. het werken aan een bloeiende toekomst van organisaties en welke rollen zijn daarbij belangrijk (werken met het SMP-model)?

Dag 2: Strategische keuzes

 • Wat zijn de bouwstenen onder het toekomstig succes van organisaties?
 • Hoe maak je de strategische keuzes die in een organisatie zijn gemaakt over die bouwstenen inzichtelijk en bespreekbaar (werken met canvassen)?
 • Hoe stel je vast of die keuzes nog de juiste zijn voor toekomstige bloei (werken met canvassen)?
 • Hoe werk je als adviseur/facilitator met het Straleno Handboek?

Dag 3: Strategische initiatieven

 • Hoe kom je tot de vaststelling van strategische initiatieven in een organisatie (werken met het TIKSI-diagram)?
 • Hoe manage je strategische veranderingen in een organisatie?
 • Hoe monitor je de mate waarin voortgang wordt geboekt met de uitvoering van strategische initiatieven (werken met het Straleno Dashboard)?
 • Hoe stel je vast of een organisatie strategische vooruitgang realiseert met de uitvoering van strategische initiatieven (werken met de Strategische Vooruitgangsmonitor)?

Dag 4: Wrap up Straleno Methodiek

 • Hoe review je een bestaand meerjarenplan van een organisatie c.q. waar moet een meerjarenplan aan voldoen?
 • Hoe verhoudt de Straleno Methodiek zich tot andere aanpakken en modellen op het gebied van strategisch management?
 • Hoe introduceer je de Straleno Methodiek bij je/een organisatie?
 • Welke vragen heb je over de Straleno Methodiek voordat je die gaat toepassen in je eigen praktijk?

Praktische informatie

Duur van het programma

Het programma kent twee blokken van twee lesdagen en heeft een doorlooptijd van twee weken.

Het programma start op lesdagen om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aan een programma nemen 3 – 4 deelnemers deel.

Investering

De investering bedraagt € 3.000,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie.
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff.
 • Gratis toegang tot het Straleno Handboek gedurende de looptijd van deze masterclass.

Docent

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien is hij ondernemer en heeft hij verschillende managementboeken geschreven. Tevens is hij ruim tien jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Norbert is de oprichter van Straleno en de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek.

Data en locatie

 • STRA2023-04 op de volgende dagen:
  • Dag 1/2: 29/30 november 2023
  • Dag 3/4: 13/14 december 2023

Locatie: IJsselstaete, Industrieweg 31 te IJsselstein.

Onderwerpen

Inhoudelijk/methodologisch:

Professioneel/veranderkundig:

 • Theory U.
 • Managen van strategische veranderingen in organisaties.
 • Faciliteren van strategische sessies met leiderschapsteams.

Voor wie

Deze Masterclass is bedoeld voor in- en externe adviseurs die leiderschapsteams willen ondersteunen bij het streven naar een bloeiende toekomst van hun organisatie, en daar de Straleno Methodiek bij willen gebruiken. Dat kan zijn als extern adviseur, maar ook als strategisch adviseur, P&O manager/adviseur of bestuurssecretaris binnen je eigen organisatie.

Wil jij:

 • Voorop lopen met een innovatieve benadering om organisaties verder op weg te helpen naar een succesvolle toekomst?
 • Innovatieve aanpakken en tools leren kennen die je eenvoudig kunt toepassen in je eigen praktijk?
 • Een betere gesprekspartner worden voor leiders bij strategische vraagstukken?
 • Je effectiviteit als adviseur vergroten bij strategische veranderingstrajecten?

Meld je dan aan voor deze masterclass.

Het volgen van deze Masterclass is een randvoorwaarde om jezelf als Straleno adviseur te profileren. Meer daarover vind je bij de Straleno formule.

Opzet

De masterclass Straleno Methodiek voor adviseurs is erop gericht je als adviseur te inspireren om met concrete aanpakken en praktische tools aan de slag te gaan bij het ondersteunen van leiders die willen werken aan toekomstig succes. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij onderdelen van de Straleno Methodiek worden toegelicht, zoals concepten, aanpakken en tools.
 • Oefeningen om in groepjes en individueel te leren werken met de methoden, concepten en tools en te reflecteren op eigen ervaringen.

Het is een interactief programma met een kleine groep deelnemers, die daardoor individueel voldoende aandacht kunnen krijgen van de docent. Van deelnemers wordt verwacht dat ze tussen de lesdagen door in totaal ca. 4-8 uur kunnen werken aan opdrachten, waarbij ze het aangereikte materiaal in de eigen praktijk kunnen toepassen. Het programma wordt verzorgd door één docent, om de samenhang te borgen tussen de onderwerpen die worden behandeld.

Na afloop van de masterclass:

Heb je:

 • Nieuwe bedrijfskundige, veranderkundige, bestuurskundige en organisatiekundige kennis opgedaan, relevant in dit tijdperk van toenemende turbulentie.
 • Nieuwe vaardigheden ontwikkeld om strategische vraagstukken aan de hand van innovatieve concepten te bespreken.
 • Een hedendaagse aanpak en tools leren toepassen die je kunt inzetten om leiders te ondersteunen bij het strategisch managen van hun organisatie.

Kun je:

 • Onderdelen van de Straleno Methodiek bij een in- of externe opdrachtgever introduceren en hanteren als benadering voor strategische organisatieontwikkeling en het ontwikkelen en waarmaken van nieuwe toekomstperspectieven.
 • De Straleno Methodiek vanuit de rol als facilitator toepassen bij organisaties.

Ben je:

 • Een betere gesprekspartner bij strategische vraagstukken over de toekomst van elke organisatie.
 • Goed voorbereid om als adviseur leiderschapsteams te ondersteunen bij het versterken van hun organisatie.

Inhoud

Dag 1: Introductie Straleno Methodiek

 • Waarom is de Straleno Methodiek ontwikkeld, wat beoogt deze methodiek en wat kun je daar als adviseur mee?
 • Hoe krijg je een holistisch beeld van een organisatie en waar moet je dan vooral op letten (werken met het Holistisch Strategisch Raamwerk)?
 • Hoe bepaal je de strategische uitgangspositie oftewel de toekomstbestendigheid van een organisatie (werken met de toekomstbestendigheidsmonitor)?
 • Wat zijn de logische stappen bij strategische organisatieontwikkeling c.q. het werken aan een bloeiende toekomst van organisaties en welke rollen zijn daarbij belangrijk (werken met het SMP-model)?

Dag 2: Strategische keuzes

 • Wat zijn de bouwstenen onder het toekomstig succes van organisaties?
 • Hoe maak je de strategische keuzes die in een organisatie zijn gemaakt over die bouwstenen inzichtelijk en bespreekbaar (werken met canvassen)?
 • Hoe stel je vast of die keuzes nog de juiste zijn voor toekomstige bloei (werken met canvassen)?
 • Hoe werk je als adviseur/facilitator met het Straleno Handboek?

Dag 3: Strategische initiatieven

 • Hoe kom je tot de vaststelling van strategische initiatieven in een organisatie (werken met het TIKSI-diagram)?
 • Hoe manage je strategische veranderingen in een organisatie?
 • Hoe monitor je de mate waarin voortgang wordt geboekt met de uitvoering van strategische initiatieven (werken met het Straleno Dashboard)?
 • Hoe stel je vast of een organisatie strategische vooruitgang realiseert met de uitvoering van strategische initiatieven (werken met de Strategische Vooruitgangsmonitor)?

Dag 4: Wrap up Straleno Methodiek

 • Hoe review je een bestaand meerjarenplan van een organisatie c.q. waar moet een meerjarenplan aan voldoen?
 • Hoe verhoudt de Straleno Methodiek zich tot andere aanpakken en modellen op het gebied van strategisch management?
 • Hoe introduceer je de Straleno Methodiek bij je/een organisatie?
 • Welke vragen heb je over de Straleno Methodiek voordat je die gaat toepassen in je eigen praktijk?

Praktische informatie

Duur van het programma

Het programma kent twee blokken van twee lesdagen en heeft een doorlooptijd van twee weken.

Het programma start op lesdagen om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aan een programma nemen 3 – 4 deelnemers deel.

Investering

De investering bedraagt € 3.000,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie.
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff.
 • Gratis toegang tot het Straleno Handboek gedurende de looptijd van deze masterclass.

Docent

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien is hij ondernemer en heeft hij verschillende managementboeken geschreven. Tevens is hij ruim tien jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Norbert is de oprichter van Straleno en de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek.

Data en locatie

 • STRA2023-04 op de volgende dagen:
  • Dag 1/2: 29/30 november 2023
  • Dag 3/4: 13/14 december 2023

Locatie: IJsselstaete, Industrieweg 31 te IJsselstein.