De masterclass Toezichthouden op toekomstbestendigheid bied je als commissaris en toezichthoudende bestuurder unieke handvatten om met de directies/bestuurders van je organisatie het gesprek aan te gaan over de toekomstbestendigheid daarvan en de effectiviteit van plannen die daarvoor zijn/worden ontwikkeld.

Monitors straleno

Bij de masterclass Toezichthouden op toekomstbestendigheid leer je onder andere:

 • Hoe je als toezichthouder overzicht kunt houden over de strategische aandachtsgebieden van de organisatie waar je het toezicht op voert.
 • Hoe je strategische of toekomstplannen kunt beoordelen op effectiviteit.
 • Hoe je de dialoog aan kunt gaan met bestuurders over de toekomstbestendigheid van je organisatie.
 • Hoe je kunt vaststellen of je organisatie ook daadwerkelijk strategische vooruitgang boekt.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen die tijdens de masterclass aan de orde komen zijn:

 • Toezichthouden op de kerntaken van leidinggevenden
 • Toekomstbestendigheid van organisaties
 • Vaststellen van strategische vooruitgang
 • Beoordelen van meerjarenplannen

Voor wie

Voor commissarissen en toezichthoudende bestuurders die hun competenties willen versterken op het gebied van strategisch leiderschap. Wil jij:

 • Je organisatie beter kunnen doorgronden en begrijpen op welke gebieden zich de strategische uitdagingen bevinden?
 • Kennismaken met innovatieve concepten die je kunt toepassen om de toekomstbestendigheid van je organisatie in te schatten en bespreekbaar kunt maken?
 • Je toezichthoudende competenties verder ontwikkelen en een betere sparringpartner worden voor de directie van je bedrijf bij het beoordelen en opvolgen van strategische plannen?

Meld je dan aan voor deze masterclass.

Opzet

Het programma is erop gericht toezichthouders te inspireren om na afloop met vernieuwende concepten en praktische tools in hun eigen organisatie mee te werken aan een stralende toekomst. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij nieuwe theorieën en toezichthoudende instrumenten worden toegelicht, die worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
 • Oefeningen om te reflecteren op ieders eigen praktijk, maar ook om te leren werken met die theorieën en instrumenten.

Het is een interactief programma met een relatief kleine groep deelnemers, waarbij deelnemers leren van de docent, maar ook van elkaar. Het programma wordt verzorgd door één docent, om de samenhang te borgen tussen de onderwerpen die worden behandeld.

Na afloop

Heb je:

 • Kennis over de strategische aandachtsgebieden van je organisatie.
 • Krachtige concepten leren toepassen om overzicht te houden over wat er op strategisch vlak speelt in je organisatie.
 • Nieuwe ideeën over hoe je je rol als toezichthouder bij strategische vraagstukken kunt vormgeven.

Kun je:

 • De toekomstbestendigheid van je organisatie inschatten en identificeren op welke gebieden die het meest kwetsbaar is.
 • De strategische vraagstukken in je organisatie beter duiden en op een gestructureerde manier overzicht behouden over die strategische vraagstukken.
 • De effectiviteit van meerjarenplannen voor je organisatie op een systematische manier beoordelen.
 • Beoordelen in welke mate de strategische initiatieven van je organisatie daadwerkelijk zorgen voor strategische vooruitgang.

Ben je:

 • Geïnspireerd om het geleerde in je eigen organisatie toe te passen
 • Beter in staat gerichte vragen te stellen aan directieleden over hoe zij werken aan een bloeiende toekomst voor jullie organisatie en hun antwoorden daarover op waarde te schatten.
 • Een effectievere gespreks- en sparringpartner voor je directies bij de verschillende strategische vraagstukken over de toekomst van jullie organisatie.

Inhoud

Dag 1: De toekomstbestendigheid van organisaties

 • Met welke veranderingen in de bedrijfsomgeving hebben organisaties zoal te maken en hoe is dat van invloed op de verschillende strategische aandachtsgebieden?
 • Hoe verkrijg je als toezichthouder overzicht over je organisatie en de strategische issues die daarin aan de orde zijn?
 • Hoe vorm je een beeld over de strategische risico’s en kwetsbaarheid van je organisatie en hoe maak je die bespreekbaar met je directie zodat zij die kunnen reduceren?

Dag 2: Strategische vooruitgang

 • Hoe stel je vast of de strategische initiatieven/plannen die zijn gemaakt voor je organisatie ook daadwerkelijk gaan zorgen voor de nagestreefde strategische vooruitgang?
 • Hoe stel je vast of de beoogde strategische vooruitgang ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd?
 • Op welke manieren voer je als commissaris/toezichthouder de dialoog met je directie over de toekomstbestendigheid van je organisatie?

Praktische informatie

Duur van het programma

De masterclass kent 2 lesdagen met daar tussenin twee weken.

Het programma start op lesdagen om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aan een programma nemen 6 – 8 deelnemers deel.

Investering

De investering bedraagt € 1.500,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie.
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff.
 • Gratis toegang tot het Straleno Handboek gedurende de looptijd van deze masterclass.

Docent

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien is hij ondernemer en heeft hij verschillende managementboeken geschreven. Tevens is hij ruim tien jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Norbert is de oprichter van Straleno en de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek.

Data en locatie:

 • TOT2023-02 op de volgende dagen:
  • Dag 1: 3 november 2023
  • Dag 2: 17 november 2023

Locatie: Better Meetings, Woudenbergseweg 41 te Austerlitz (Zeist).

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen die tijdens de masterclass aan de orde komen zijn:

 • Toezichthouden op de kerntaken van leidinggevenden
 • Toekomstbestendigheid van organisaties
 • Vaststellen van strategische vooruitgang
 • Beoordelen van meerjarenplannen

Voor wie

Voor commissarissen en toezichthoudende bestuurders die hun competenties willen versterken op het gebied van strategisch leiderschap. Wil jij:

 • Je organisatie beter kunnen doorgronden en begrijpen op welke gebieden zich de strategische uitdagingen bevinden?
 • Kennismaken met innovatieve concepten die je kunt toepassen om de toekomstbestendigheid van je organisatie in te schatten en bespreekbaar kunt maken?
 • Je toezichthoudende competenties verder ontwikkelen en een betere sparringpartner worden voor de directie van je bedrijf bij het beoordelen en opvolgen van strategische plannen?

Meld je dan aan voor deze masterclass.

Opzet

Het programma is erop gericht toezichthouders te inspireren om na afloop met vernieuwende concepten en praktische tools in hun eigen organisatie mee te werken aan een stralende toekomst. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij nieuwe theorieën en toezichthoudende instrumenten worden toegelicht, die worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.
 • Oefeningen om te reflecteren op ieders eigen praktijk, maar ook om te leren werken met die theorieën en instrumenten.

Het is een interactief programma met een relatief kleine groep deelnemers, waarbij deelnemers leren van de docent, maar ook van elkaar. Het programma wordt verzorgd door één docent, om de samenhang te borgen tussen de onderwerpen die worden behandeld.

Na afloop

Heb je:

 • Kennis over de strategische aandachtsgebieden van je organisatie.
 • Krachtige concepten leren toepassen om overzicht te houden over wat er op strategisch vlak speelt in je organisatie.
 • Nieuwe ideeën over hoe je je rol als toezichthouder bij strategische vraagstukken kunt vormgeven.

Kun je:

 • De toekomstbestendigheid van je organisatie inschatten en identificeren op welke gebieden die het meest kwetsbaar is.
 • De strategische vraagstukken in je organisatie beter duiden en op een gestructureerde manier overzicht behouden over die strategische vraagstukken.
 • De effectiviteit van meerjarenplannen voor je organisatie op een systematische manier beoordelen.
 • Beoordelen in welke mate de strategische initiatieven van je organisatie daadwerkelijk zorgen voor strategische vooruitgang.

Ben je:

 • Geïnspireerd om het geleerde in je eigen organisatie toe te passen
 • Beter in staat gerichte vragen te stellen aan directieleden over hoe zij werken aan een bloeiende toekomst voor jullie organisatie en hun antwoorden daarover op waarde te schatten.
 • Een effectievere gespreks- en sparringpartner voor je directies bij de verschillende strategische vraagstukken over de toekomst van jullie organisatie.

Inhoud

Dag 1: De toekomstbestendigheid van organisaties

 • Met welke veranderingen in de bedrijfsomgeving hebben organisaties zoal te maken en hoe is dat van invloed op de verschillende strategische aandachtsgebieden?
 • Hoe verkrijg je als toezichthouder overzicht over je organisatie en de strategische issues die daarin aan de orde zijn?
 • Hoe vorm je een beeld over de strategische risico’s en kwetsbaarheid van je organisatie en hoe maak je die bespreekbaar met je directie zodat zij die kunnen reduceren?

Dag 2: Strategische vooruitgang

 • Hoe stel je vast of de strategische initiatieven/plannen die zijn gemaakt voor je organisatie ook daadwerkelijk gaan zorgen voor de nagestreefde strategische vooruitgang?
 • Hoe stel je vast of de beoogde strategische vooruitgang ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd?
 • Op welke manieren voer je als commissaris/toezichthouder de dialoog met je directie over de toekomstbestendigheid van je organisatie?

Praktische informatie

Duur van het programma

De masterclass kent 2 lesdagen met daar tussenin twee weken.

Het programma start op lesdagen om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aan een programma nemen 6 – 8 deelnemers deel.

Investering

De investering bedraagt € 1.500,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie.
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff.
 • Gratis toegang tot het Straleno Handboek gedurende de looptijd van deze masterclass.

Docent

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien is hij ondernemer en heeft hij verschillende managementboeken geschreven. Tevens is hij ruim tien jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Norbert is de oprichter van Straleno en de bedenker en ontwikkelaar van de Straleno Methodiek.

Data en locatie:

 • TOT2023-02 op de volgende dagen:
  • Dag 1: 3 november 2023
  • Dag 2: 17 november 2023

Locatie: Better Meetings, Woudenbergseweg 41 te Austerlitz (Zeist).