De Straleno Methodiek is een verzameling hedendaagse en innovatieve strategisch management benaderingen. Toepassing van de methodiek stelt leiderschapsteams in staat grip te krijgen op toekomstig succes en verschaft leiders houvast bij het werken aan een stralende toekomst voor hun organisatie.Doel van de Straleno Methodiek

De Straleno Methodiek beoogt het vergaren en verwerken van kennis en inzichten die leiderschapsteams nodig hebben bij het maken en doorvoeren van de juiste strategische keuzes voor hun organisatie. Wat moet je onderzoeken om tot die keuzes te komen? Waarover zijn zoals strategische keuzes te maken? Welke kennis en inzichten heb je daarvoor nodig? Hoe weet je dat het voor jullie organisatie de beste keuzes zijn? Welke activiteiten moet je uitvoeren om die te verkrijgen en in welk volgorde? Hoe zorg je ervoor dat je strategische veranderingen succesvol kunt doorvoeren?

Op deze en veel andere vragen geeft de Straleno Methodiek antwoord. Het gebruik van de Straleno Methodiek zorgt ervoor dat je als leiderschapsteam of als ondernemer grip krijgt op toekomstig succes. En dat je gericht werkt aan een stralende toekomst voor je organisatie.Persoonlijke_groei (Transparant)

shutterstock_1342460654-removebg-preview

Baanbrekend

De Straleno Methodiek breekt met de klassieke strategisch management benadering. In essentie is dat een projectmatige benadering die eens in de paar jaar start en gericht is op het vinden en implementeren van de beste strategie voor een bedrijf of instelling. Die klassieke benadering van strategisch management is achterhaald en past niet in een tijd met zoveel onstuimigheid in de bedrijfsomgeving.

De baanbrekende en vernieuwende Straleno Methodiek is gericht op het maken en doorvoeren van de juiste strategische keuzes voor een organisatie. Aangezien die keuzes kunnen veranderen na verloop van tijd als gevolg van turbulentie, vraagt dat om een dynamische, procesmatige benadering in organisaties.

Praktisch nut

In de praktijk is de Straleno Methodiek bovenal een gereedschapskist voor leidinggevenden, adviseurs en toezichthouders. De kist bevat innovatieve benaderingen, zoals vernieuwende inzichten, concrete aanpakken, praktische instrumenten en online tools.

Het gebruik van de gereedschapskist stelt je in staat jezelf en anderen te trainen, anders te denken over toekomstig succes, je bedrijf of instelling beter te begrijpen, groei te realiseren, de toekomst te creëren, je organisatie verder te ontwikkelen en te innoveren. De kist bevat:

 • Conceptuele modellen
 • Aanpakken
 • Tools
 • Technieken

Klik hier voor als je die gereedschappen zou willen leren kennen en gebruiken.Straleno methodiek

ziens- en denkwijzen

Kenmerkende eigenschappen

 • De holistische benadering van de Straleno Methodiek zorgt ervoor dat leiderschapsteams hun organisatie bekijken als onderdeel van een groter geheel.
  Toepassing van deze benadering verschaft leiders vanuit verschillende invalshoeken nieuwe en relevante inzichten en kennis, cruciaal bij het maken en doorvoeren van de juiste strategische keuzes over hun organisatie.
 • De dynamische benadering van de Straleno Methodiek verschaft leiderschapsteams een procesmatige aanpak voor strategische organisatieontwikkeling.
  Toepassing van deze benadering biedt leiders houvast bij de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om met hun organisatie strategische vooruitgang te blijven realiseren.
 • De methodische benadering van de Straleno Methodiek versnelt competentieontwikkeling op het gebied van strategisch leiderschap.
  Toepassing van deze benadering zorgt enerzijds voor een gemeenschappelijke taal en gedeelde inzichten bij leiderschapsteams, maar ook voor zorgvuldigheid bij het onderzoek dat nodig is om strategische keuzes op regelmatige basis te herzien en door te voeren.

De Straleno Methodiek bevat verschillende innovatieve benaderingen voor strategisch management.