Straleno monitors zijn online tools om belangrijke strategische onderwerpen concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken met een leiderschapsteam. Er is een monitor om de strategische uitgangspositie c.q. toekomstbestendigheid van een organisatie in kaart te brengen én een monitor om de strategische vooruitgang die geboekt is te tonen. Beide monitors zijn unieke en krachtige online tools die een waardevolle bijdrage leveren aan het proces van strategisch managen.Toekomstbestendigheid
Strategische vooruitgang