De Straleno Methodiek is ontwikkeld om leiderschapsteams te ondersteunen bij strategische leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Maar wat wordt bij de Straleno Methodiek verstaan onder strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling? En hoe verhoudt zich dat tot strategisch management?Geen onduidelijkheid

Taal en terminologie doen ertoe! Gebrek aan duidelijkheid kan onderlinge samenwerking flink belemmeren, terwijl eenduidigheid samenwerking juist versterkt. Binnen de Straleno Methodiek is veel aandacht besteed aan de omschrijving/definities van gehanteerde termen en begrippen. In het Straleno Handboek is bijvoorbeeld een Straleno Wiki opgenomen, waarin de belangrijkste termen uit de methodiek zijn beschreven. Op die manier hoeft er bij leiderschapsteams nooit onduidelijkheid te bestaan over wat wordt verstaan onder specifieke termen en begrippen.