De Straleno Methodiek kent diverse tools die je als strategisch leiders kunt toepassen bij het strategisch managen. Er zijn Straleno tools voor het vergaren van kennis en strategische inzichten over organisaties, maar er zijn ook Straleno tools voor het monitoren van het strategisch managen proces. De tools zijn ontwikkeld voor leiders in organisaties, maar de meeste daarvan zijn zeker ook relevant voor adviseurs en voor toezichthouders/commissarissen.


Straleno monitors
Bij de bespreking van toekomstplannen komen al snel vragen aan de orde die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Leiders hebben er vaak wel meningen over, maar dan ontbeert het aan gemeenschappelijke taal om daar een goede discussie over te voeren. Denk aan vragen zoals:

  • Hoe toekomstbestendig is je organisatie?
  • Hoe aantrekkelijk is je organisatie voor medewerkers? En voor klanten, business partners en stakeholders?
  • Hoeveel vooruitgang hebben jullie het afgelopen jaar geboekt met de uitvoering van strategische initiatieven?
  • Op welke gebieden is je organisatie het meest kwetsbaar?

Om dit soort vraagstukken concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken zijn online Straleno monitors ontwikkeld. Het idee daarachter is om de metingen op regelmatige basis te herhalen, bijvoorbeeld jaarlijks. Op die manier kun je eenvoudig met elkaar de progressie rondom strategische vraagstukken vaststellen.

De monitors bestaan uit vragenlijsten, die door een groep leiders worden beantwoord. Na het invullen krijgen deelnemers individuele feedback én het tool genereert een geanonimiseerd gezamenlijk rapport. Dit laatste rapport is een belangrijke basis om met deelnemers te komen tot gedeelde beelden over wat er speelt binnen hun organisatie en wat er nodig is om de toekomstbestendigheid daarvan te versterken.

Voor het gebruik van de online monitors kun je een bundellicentie aanschaffen. Om vast te stellen of zo’n licentie voor je organisatie waardevol kan zijn, kun je daar eerst een gratis proeflicentie voor aanvragen.Monitors stralenoStraleno dashboard
Voor het monitoren van de voortgang bij het strategisch managen proces is een Straleno Dashboard ontwikkeld. Dit dashboard is specifiek bedoeld als tool voor een strategisch leiderschapsteam. Het stelt de leiders in dat team in staat om de voortgang te monitoren en op basis daarvan acties te initiëren om de voortgang te verbeteren. Het is tevens een krachtig hulpmiddel voor communicatie over die voortgang met bijvoorbeeld anderen uit de organisatie, of met toezichthouders/commissarissen.

Dit tool wordt toegelicht en verstrekt aan deelnemers van de masterclasses Straleno methodiek voor professionals en Leiden als een strateeg.DashboardLeren werken met Straleno tools


Powerful

Masterclass Leiden als een strateeg

Wil je je als leider oriënteren op en experimenteren met Straleno tools? Zoek je naar manieren om belangrijke vraagstukken over de toekomst van je organisatie concreet en bespreekbaar te maken?

Meld je aan


Certificate

Masterclass De Straleno Methodiek voor adviseurs

Wil je je als adviseur/professional oriënteren op en experimenteren met de Straleno tools? Wil je ervaren hoe je daarmee je werk als strategisch adviseur kunt verrijken en meer kunt betekenen voor toekomstige opdrachtgevers?

Meld je aan


Knowledge

Masterclass Toezichthouden op toekomstbestendigheid

Wil je je als toezichthouder/commissaris oriënteren op enkele Straleno tools? Wil je weten wat de inzet daarvan kan betekenen voor je bestuur/organisatie en hoe je daarmee adequaat toezicht kunt houden op de toekomstbestendigheid daarvan?

Meld je aan