De Straleno Way bevat een nieuwe generatie benaderingen voor bestuurders, ondernemers en leiderschapsteams die willen werken aan een toekomstbestendige organisatie. Toepassing daarvan zorgt voor bloei van je bedrijf of instelling, groei op het gebied van strategisch leiderschap en grip op toekomstig succes.

shutterstock_1055054996-removebg-previewEen nieuwe generatie benaderingen

De Straleno Way bevat een nieuwe generatie samenhangende benaderingen voor strategisch management, strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling. Onze benaderingen zijn uitgewerkt in:

  • Krachtige conceptuele modellen en theorieën, die mede zijn gebaseerd op nieuwe inzichten over onder andere het succes van organisaties, de rol van leiders en het doorvoeren van strategische veranderingen.
  • Pragmatische aanpakken voor het herzien en doorvoeren van strategische keuzes en het maken van meerjarenplannen, die zijn getoetst en zich hebben bewezen in de praktijk.
  • Praktische instrumenten en hulpmiddelen bij het werken aan toekomstig succes, die online en daardoor 24x7 toegankelijk zijn zoals het Straleno handboek en Straleno monitors.

Klik voor meer informatie over enkele nieuwe concepten op onderstaande link.

Een nieuwe generatie benaderingen


undraw_breaking_barriers_vnf3
Toepassing als leidinggevenden

Bij toepassing van de Straleno Way als leidinggevenden:Dynamisch proces

Maak je strategische keuzes die je doorvoert in je bedrijf of instelling. Daartoe beschikt de Straleno Way over Next Gen benaderingen op het gebied van strategisch management die gericht zijn op toekomstige bloei.

Je onderzoekt procesmatig de strategische uitgangspositie van je organisatie en de strategische keuzes die daaraan ten grondslag liggen en stelt die keuzes bij.

Meer over Next Gen strategisch management


Powerful

Leid je je organisatie als een strateeg. Daartoe beschikt de Straleno Way over Next Gen benaderingen die zorgen voor individuele en collectieve groei op het gebied van strategisch leiderschap.

Je kijkt systematisch naar je organisatie en naar de omgeving waarin die functioneert. Je ontwikkelt een nieuwe strategische kijk op het geheel, maakt strategische keuzes en mobiliseert groepen stakeholders.

Meer over Next Gen strategisch leiderschap


Ontmoeting zonder achtergrond

Werk je bewust aan je organisatie. Daartoe beschikt de Straleno Way over Next Gen benaderingen die zorgen voor grip bij strategische organisatieontwikkeling.

Je werkt dynamisch met een strategisch leiderschapsteam aan de ontwikkeling van je organisatie. Je voert regie over strategische thema’s en strategische initiatieven en monitort de voortgang en vooruitgang die je daarmee realiseert.

Meer over Next Gen strategische organisatieontwikkelingSamenhangend geheeld

De nieuwe generatie benaderingen voor strategisch management, strategisch leiderschap en strategische organisatieontwikkeling belichten we afzonderlijk, maar inhoudelijk vertonen ze een sterke samenhang. De benaderingen tezamen vormen dan ook een coherent geheel.

Bij de toepassing van de Straleno Way in de praktijk kunnen soms wel andere accenten worden gelegd, omdat soms bloei meer aandacht nodig heeft, soms groei en soms juist grip. Maar voor een stralende toekomst is het van belang de verschillende benaderingen in samenhang toe te passen.

Wil je meer weten over alle nieuwe benaderingen van de Straleno Way? Kom dan naar de eendaagse mini masterclass Kennismaken met de Straleno Way.

Samenhangend geheeld


Samenhangend_geheel-removebg-preview
Gebruikersgroepen


strategisch initiatief eigenaar

De vernieuwende benaderingen van de Straleno Way en de uitwerkingen daarvan zijn ontwikkeld voor toepassing door directies/leiderschapsteams zelf.

Meer over de Straleno Way voor leidinggevenden


situatie

Als leiderschapsteam heb je daar in het begin vaak wel enige ondersteuning bij nodig. De benaderingen zijn daarom ook toegankelijk en te gebruiken door adviseurs die leiderschapsteams willen gidsen naar een stralende toekomst.

Meer over de Straleno Way voor adviseurs


Toezicht houden

Onderdelen van de Straleno Way zijn bovendien uitstekend geschikt om toe te passen door commissarissen en toezichthouders, bij het toezichthouden op toekomstig succes.

Meer over de Straleno Way voor commissarissenLeren kennen van/werken met de Straleno Way

Om te leren werken met de Straleno Way zijn verschillende aanvliegroutes beschikbaar, afhankelijk van je eigen behoefte en situatie, zoals:

  • Kennismaken: volgen van een eendaagse minimaster Kennismaken met de Straleno Way, die je kunt opvolgen in verschillende masterclasses waarbij het accent vooral ligt op het leren toepassen van specifieke benaderingen.
  • Individueel leren toepassen: inschakelen van een Straleno adviseur die je als strategische executive coach individueel gidst bij het kennismaken en leren werken met de Straleno Way.
  • Collectief leren toepassen: inschakelen van een Straleno adviseur die je leiderschapsteam als procesbegeleider gidst bij het doorlopen van de stappen van de Straleno Way.

Bij elke route ligt de focus op kennisoverdracht. Je leert de Straleno Way kennen en je leert ermee werken. Niet als op zichzelf staand doel, maar als manier om een stralende toekomst voor je bedrijf of instelling mogelijk te maken. Dat kan bij je huidige organisatie, maar die kennis kun je ook weer toepassen in een eventuele nieuwe baan.

Leren kennen van/werken met de Straleno Way


Groter geheel