Veel van de nieuwe benaderingen uit de Straleno Way zijn uitermate geschikt om toe te passen als commissaris. Zowel vanuit je toezichthoudende rol, je adviserende rol als je werkgeversrol kun je met de Straleno Way snel veel meerwaarde leveren aan je bestuurders. Groei door naar een next level toezichthouden.

Toezicht houden

Controlerende rol

Bij je controlerende rol is het zinvol om zelf beelden te kunnen vormen over de toekomstbestendigheid van je organisatie. De Straleno Way bevat concepten maar ook tools waarmee je daar zelf of met de collega’s uit de RvC/RvT een beeld over kunt vormen. Je krijgt daarmee inzicht in de strategische kwetsbaarheden van je organisatie, wat je helpt bij het stellen van vragen aan bestuurders.

En als je bestuurders zelf ook deze tools gebruiken, verrijkt dat de interactie met je bestuurders. Ook voor hen is het van belang te weten hoe hun toezichthouders daar tegenaan kijken. Het verrijkt de onderlinge dialoog.

Controlerende rol


Monitors straleno


Adviserende rol


In the office

Adviserende rol


Bij je adviserende rol is het van belang om zelf ook iets te kunnen vinden over het functioneren van je organisatie. Ook als je geen organisatie-, bedrijfs- of bestuurskundige achtergrond hebt. Dan komen een aantal concepten uit de Straleno Way goed van pas om daar relatief snel inzicht in te krijgen. Zo geven de Governance Codes al aan dat je als toezichthouder moet toezien op de waarde die je organisatie levert. Hoe stel je dat vast? En is waarde wel genoeg?

Elke commissaris zou bijvoorbeeld het geraamte van zijn of haar organisatie moeten kennen. Wat is de strategische logica die moet zorgen voor toekomstig succes? En dragen de gemaakte strategische keuzes door de bestuurders daar ook daadwerkelijk aan bij? Dergelijke inzichten helpen niet alleen bij het beoordelen van de continuïteit van je organisatie, maar helpen ook bij het sparren met bestuurders over de toekomst van de organisatie.


Werkgeversrol

Bij je werkgeversrol is het zinvol om te weten welke strategische leiderschapscompetenties van belang zijn voor bestuurders bij het versterken van het toekomstig succes van je organisatie. Dergelijke inzichten komen goed van pas als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van je bestuurders. De benaderingen voor strategisch leiderschap uit de Straleno Way maken onder andere inzichtelijk wat strategisch leiders zouden moeten kennen, kunnen en durven. Dat kan ook van pas komen bij het opstellen van profielschetsen voor nieuwe bestuurders.

Werkgeversrol


interview

Hoe verder?

Speciaal voor commissarissen en toezichthouders hebben we een masterclass ontwikkeld om je toezichthoudende competenties naar een next level te brengen op basis van de benaderingen uit de Straleno Way.