De Straleno Way bevat nieuwe, krachtige benaderingen voor het uitstippelen en varen van een toekomstbestendige koers met je organisatie. Waarom juist nu continu aandacht nodig is voor de lange termijn, welke benaderingen daarvoor nodig zijn, wie die aandacht moet besteden, waaraan de aandacht uit moet gaan, hoe je dat doet en hoe je daarmee op weg komt lees je hier. De Straleno Way biedt uitkomst!

Stralende toekomst - Straleno WayWaarom continu aandacht nodig is voor de lange termijn / toekomstig succes

Waarom continu aandacht? Denk alleen maar aan:

  • Toegenomen onstuimigheid in de bedrijfsomgeving. Voorbeelden genoeg zoals de Covid pandemie, oorlogen, prijsschommelingen, verstoring van aanvoerlijnen van grondstoffen en handelsgoederen, personeelstekorten, toename in het gebruik van AI, maatschappelijke bezorgdheid over klimaatverandering, wijzigende wet- en regelgeving op het gebied van ESG, cybercriminaliteit, etc.
  • Toegenomen afhankelijkheid van andere organisaties. Onder andere via ICT-netwerken en data uitwisseling tussen organisatie is de onderlinge afhankelijkheid van organisaties flink toegenomen, evenals de afhankelijkheid van een beperkt aantal zeer machtige Big Tech bedrijven.

In het algemeen zijn vooral middelgrote en kleinere bedrijven kwetsbaarder geworden. Veranderingen in de omgeving voltrekken zich steeds sneller en de complexiteit van belangrijke vraagstukken neemt toe. Dat vraagt om nieuwe benaderingen van leidinggevenden bij het uitstippelen en varen van een toekomstbestendige koers. Om meer bewust bezig te zijn met toekomstig succes, kansen te kunnen benutten en bedreigingen af te wenden. Niet eens in de 3 à 5 jaar, maar continu. En met de Straleno Way kan dat nu gelukkig ook!

Waarom continu aandacht nodig is voor de lange termijn / toekomstig succes


shutterstock_1282998430-removebg-preview (1)


Welke benaderingen nu nodig zijn voor succes op lange termijn


Sleutel naar toekomstig succes

Welke benaderingen nu nodig zijn voor succes op lange termijn


In organisaties is meer en andere aandacht nodig om te blijven zorgen voor succes op lange termijn! Wat meer dan ooit nodig is, zijn nieuwe benaderingen voor:

Wat nu nodig is, is precies wat Straleno te bieden heeft. Vanuit het uitgangspunt dat turbulentie in de bedrijfsomgeving blijft aanzwellen hebben wij de Straleno Way ontwikkeld. Een verzameling nieuwe en samenhangende benaderingen om als directie en management te blijven zorgen voor bloei van je organisatie op lange termijn, groei op het gebied van strategisch leiderschap en grip op toekomstig succes.Wie aandacht besteedt aan de lange termijn / toekomstig succes

Bij toepassing van de Straleno Way vorm je in je organisatie een strategisch leiderschapsteam (afgekort: SLT). In dat team zitten leidinggevenden, mogelijk aangevuld met professionals die zich met elkaar buigen over wat nodig is voor een succesvolle toekomst. Dit team zorgt ervoor dat strategische keuzes regelmatig worden herzien, voert regie over de uitvoering van strategische initiatieven en monitort de strategische vooruitgang die wordt gerealiseerd.

In dit team zouden dezelfde mensen kunnen zitten als in het MT van een organisatie. Maar dan nog is het een ander team, omdat het een ander doel nastreeft en daarmee ook een andere agenda heeft. Het MT houdt zich bezig met operationele managementvraagstukken die vaak in de komende dagen, weken of maanden afgehandeld moeten worden. Het SLT houdt zich bezig met strategisch management vraagstukken die van belang zijn voor de komende jaren.

Voor al wat langer bestaande organisaties is het zinvol om over een SLT te beschikken, maar het vergroot zeker ook de kans op succes van startups en scale-ups als ze daarbij de Straleno Way toepassen.

Wie aandacht besteedt aan de lange termijn / toekomstig succes


Strategische vooruitgangsmonitor zonder achtergrond

Hoe je aandacht besteedt aan de lange termijn / toekomstig succes

Werken aan toekomstig succes volgens de Straleno Way gebeurt:

  • Onderzoekend, gericht op het verkrijgen van relevante en gedeelde kennis en inzichten om de juiste strategische keuzes te kunnen maken en door te voeren.
  • Procesmatig, gericht op het succesvol doorvoeren van veranderingen met het oog op realisatie van strategische vooruitgang.
  • Gestructureerd, gericht op het systematisch spiegelen van strategische keuzes aan wat zich voltrekt in de omgeving en in de organisatie.

Vanuit deze uitgangspunten is het strategisch managen procesmodel ontwikkeld. Dat model beschrijft een aanpak met verschillende stappen, waarbij je als SLT verschillende stadia van organisatieontwikkeling doorloopt om toekomstig succes waar te maken.

Voor het doorlopen van elke stap hebben we andere tools en technieken ontwikkeld die je als SLT toepast. Bij elke stap doe je weer nieuwe kennis en inzichten op, die nodig zijn voor de uitvoering van de volgende stap.

shutterstock_1055054996-removebg-previewZet de eerste stap!

De eerste stap die we aanraden is het volgen van de eendaagse mini masterclass Kennismaking Straleno Way. Zowel in tijd als in geld vraagt dat een beperkte investering om nader kennis te maken met de onderdelen van de Straleno Way en na te gaan welke voordelen toepassing daarvan voor jou/je organisatie zou kunnen hebben. Op basis daarvan bepaal je zelf wat een goede vervolgstap zou kunnen zijn.

Vind je die stap te groot? Dan kun je natuurlijk ook eerst contact met ons opnemen voor het aanvragen van een vrijblijvend gesprek.

Zet de eerste stap!


Strategisch leiderschap zonder achtergrond