De Strategisch beheer theorie beschouwt het actief beheer van het organisatorische bouwwerk van een bedrijf of instelling als een cruciaal proces bij het streven naar toekomstige bloei. Naarmate de turbulentie in de bedrijfsomgeving toeneemt, neemt het belang van strategisch beheer voor de continuïteit van organisaties evenredig toe. Het proces vereist specifieke aandacht en competenties van leidinggevenden. Het doel van het proces is de toekomstbestendigheid van je bedrijf of instelling te versterken en te zorgen voor een bloeiende toekomst.
"Mooi dat er een concrete aanpak bestaat waarmee we systematisch en dynamisch kunnen werken aan een bloeiende toekomst voor onze organisatie"


Strategisch beheer van het organisatorisch bouwwerk

Werken aan je organisatie komt in feite neer op het strategisch beheren van het organisatorisch bouwwerk dat je bedrijf of instelling vormgeeft. Welke keuzes zijn in het verleden gemaakt over de bouwstenen? Zijn dat voor dit moment en voor toekomstig succes nog steeds de juiste keuzes? Vormt het organisatorisch bouwwerk een aantrekkelijk geheel voor klanten, businesspartners, medewerkers en stakeholders en blijft dat zo met alle veranderingen in de bedrijfsomgeving? Wat betekenen die keuzes voor de toekomstige gezondheid van je organisatie? Welke keuzes moeten worden herzien en welke veranderingen brengt dat met zich mee? Met welke prioriteiten moeten strategische initiatieven worden uitgevoerd? Dit soort vragen komen aan de orde bij het strategisch beheer van het organisatorisch bouwwerk.undraw_team_collaboration_re_ow29 (1)
Strategisch mangen proces model

Strategisch managen proces model

De strategisch beheer theorie is conceptueel uitgewerkt in het strategisch managen proces model. Daarnaast zijn verschillende rollen onderkend die belangrijk zijn om dit proces succesvol uit te voeren.

Het strategisch managen proces beschrijft de stappen die je als leidinggevenden doorloopt bij het strategisch beheer van het organisatorisch bouwwerk. Het is een proces voor strategische organisatieontwikkeling dat gericht is op het realiseren van strategische vooruitgang en organisatorische bloei in de toekomst. Dat proces kent verschillende stadia:

  • Het herzien en aanpassen van strategische keuzes over bouwstenen.
  • Het voorbereiden en uitvoeren van strategische initiatieven om gewijzigde keuzes door te voeren.

Een belangrijk uitgangspunt bij dit proces is dat het een veranderingsproces is, dat regie vraagt van een kerngroep leidinggevenden. Waarbij bovendien bij elke stap weer andere inzichten en kennis moet ontstaan om de juiste keuzes te kunnen maken en doorvoeren.


Meer weten?

Wil je meer weten over de Strategisch beheer theorie? Bestudeer dan het boek Strategisch managen in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te maken.

Wil je meer weten over de uitwerking van deze theorie en hoe je het strategisch managen proces kunt toepassen? Meld je dan aan voor één van de Straleno Masterclasses.Straleno Masterclasses  (Transparant)