Strategisch leiderschap is ervoor zorgen dat je bedrijf of instelling in de toekomst succesvol is. Dat doe je door de strategische keuzes over je bedrijf of instelling regelmatig te herzien en aan te passen. Volgens de Straleno Methodiek moet je daarvoor als strategisch leiders specifieke dingen doen, kennen en kunnen.


Straleno strategisch leiderschapsmodel

Het Straleno strategisch leiderschapsmodel maakt duidelijk wat je als strategisch leider moet doen, moet kennen en moet kunnen. Het model kent drie cirkels:

 • De binnenste cirkel toont wat je als strategisch leider moet doen.
 • De cirkel daaromheen geeft aan wat je moet kennen, om dat met succes te doen.
 • De buitenste cirkel laat zien wat je als strategisch leider moet kunnen.

Elke cirkel wordt hierna kort toegelicht.Strategisch leiderschapsmodel
undraw_teamwork_hpdk

Wat je als strategisch leiders hebt te doen

Wat je als strategisch leiders doet is het maken/herzien van strategische keuzes over je bedrijf of instelling en het doorvoeren van die keuzes. Dat doe je met het oog op het kunnen behalen van een bloeiende toekomst voor je organisatie. Je beheert het bouwwerk waar je organisatie op rust. Daardoor werk je aan je organisatie en zorg je voor de strategische ontwikkeling van je organisatie. Dat doe je met elkaar, procesmatig en systematisch.


Wat je als strategisch leiders moet kennen

Leiderschap gaat over het leiden van jezelf, van een ander en van je team. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk dat je jezelf goed kent, dat je de ander goed kent en dat je je team goed kent. Kennis is belangrijk voor leiderschap. In de afgelopen decennia zijn diverse theorieën en tools beschikbaar gekomen om die kennis te kunnen ontwikkelen.

Voor strategisch leiderschap geldt eveneens dat kennis cruciaal is. Maar daarbij gaat het dan vooral om kennis over je organisatie, over de omgeving waarin je organisatie actief is en over de toekomst die zich voor je organisatie aandient. Anders gezegd, ken je organisatie, ken je omgeving en ken je toekomst. Het maken en doorvoeren van de juiste strategische keuzes vereist kennis over:

- Je bedrijf of instelling, en dan met name over:

 • De strategische uitgangspositie.
 • Het bouwwerk waarmee je organisatie vorm heeft gekregen.
 • Strategische issues.

- De omgeving waarin je organisatie functioneert en dan vooral over:

 • De belangen bij verschillende groepen belanghebbenden.
 • De trends en ontwikkelingen die zich voltrekken rond strategische thema’s.
 • De dynamiek die zich voltrekt op het speelveld.

- De toekomst die zich aandient:

 • Scenario’s
 • Strategische opties


Waarom een methodiek
undraw_master_plan_re_jvit

Wat je als strategisch leiders moet kunnen

Voor strategisch leiders is het cruciaal om:

 • Richting te creëren, oftewel een koers uit te stippelen en te varen met je bedrijf of instelling.
 • Waarde te blijven creëren voor klanten, businesspartners, werknemers en stakeholders.
 • Ruimte te creëren op de speelvelden waar je organisatie actief is.
 • Gewenste output te creëren met zo weinig mogelijk ongewenste uitstroom/afval.
 • Te leren van resultaten en gebeurtenissen.
Hoe de Straleno Methodiek bijdraagt aan de ontwikkeling van strategisch leiderschap

Straleno methodiek

De Straleno Methodiek biedt leidinggevenden en leiderschapsteams houvast én een gereedschapskist bij hun competentieontwikkeling op het gebied van strategisch leiderschap. De methodiek stelt je in staat de juiste vragen te stellen en om voor jouw organisatie de juiste antwoorden te vinden bij het streven naar toekomstig succes.

Als leidinggevende ken je je organisatie waarschijnlijk wel en is er waarschijnlijk niemand die daar meer over kan vertellen dan jezelf. Maar ken je ook het bouwwerk waarmee je organisatie vorm heeft gekregen? Welke strategische keuzes zijn daar in het verleden over gemaakt, waardoor je bedrijf of instelling is verworden tot wat die nu is? Welke strategische issues zijn daar het gevolg van? En zijn die keuzes nog wel actueel en relevant voor toekomstig succes?

Met de Straleno Methodiek leer je anders (holistisch) naar je bedrijf of instelling te kijken. Zo leer je ook anders naar je omgeving te kijken en naar de toekomst die zich aandient. Steeds met het oog om daar de kennis en inzichten voor op te doen die cruciaal zijn voor het maken en doorvoeren van de juiste strategische keuzes en te werken aan toekomstige bloei van je organisatie.