Het strategisch leiderschapsteam speelt een cruciale rol bij de Next Gen benaderingen op het gebied van organisatieontwikkeling. Je organisatie heeft momenteel wellicht nog geen strategisch leiderschapsteam. Dus is het de vraag wat zo’n team doet, wie erin zit en hoe dit team zich verhoudt tot andere leiderschapsteams.

shutterstock_2167533021-removebg-previewTeam rollen

Bij de meeste organisaties bestaat het team uit een aantal leden van het directie- of managementteam van de organisatie, eventueel aangevuld met een aantal andere/aankomende leiders. Het strategisch leiderschapsteam omvat verschillende rollen.

Allereerst is er een sponsor nodig in de organisatie die de meerwaarde hiervan inziet en die het team samenstelt. De sponsor zelf maakt ook onderdeel uit van het team.

Belangrijk voor het functioneren van het SLT is dat één of een paar leiders het voortouw nemen in het strategisch managen proces en als regisseur de regie voeren over het strategisch managen proces. Dat betekent onder andere dat zij bijeenkomsten met het SLT organiseren, de voortgang van het proces bewaken, communicatie met stakeholders in de gaten houden, evenals de strategische vooruitgang die met het proces wordt gerealiseerd.

Het team bestaat verder uit leden die primair input leveren aan het proces, maar die ook in gezamenlijkheid de strategische keuzes bepalen die belangrijk zijn voor het toekomst succes van de organisatie.

De laatste rol is die van facilitator. Dat is een in- of extern adviseur die gespecialiseerd is in de benaderingen van de Straleno Way en als gids het SLT begeleidt met methodische inbreng en ervaring. Praktisch houdt dat het faciliteren van bijeenkomsten met het SLT en de regiegroep in, maar soms ook het vastleggen en uitwerken van de uitkomsten daarvan.

Community