Het strategisch managementmodel van Straleno toont een nieuwe visie op waar je bestuurder, ondernemer en leiderschapsteam je aandacht moet richten bij het streven naar toekomstig succes. Het model vormt bij de Straleno Way de conceptuele basis voor het onderzoek bij het regelmatig herzien en doorvoeren van strategische keuzes in je organisatie.

undraw_new_ideas_jdea-removebg-previewTe onderzoeken objecten bij strategisch management

Het Straleno strategisch managementmodel onderkent drie objecten die belangrijk zijn voor strategisch management in organisaties. Dat zijn:

 • Je bedrijf of instelling waarmee je een bepaalde koers vaart, waarbij vaak verschillende strategische issues aan de orde zijn.
 • De bedrijfsomgeving, waarin vaak steeds meer tumult te ontwaren is.
 • Het geraamte van je organisatie, met daarin de strategische keuzes die je organisatie vorm hebben gegeven.

De eerste twee objecten ken je ongetwijfeld. Die krijgen in het traditionele strategisch management al veel aandacht. Maar het geraamte is een nieuw begrip.

Te onderzoeken objecten bij strategisch management


afbeelding strategisch management model
Het Straleno strategisch managementmodelAandacht voor het geraamte


Bouwwerk

Aandacht voor het geraamte


Het geraamte kun je bij elke organisatie onderkennen. Aan elke organisatie liggen namelijk strategische keuzes ten grondslag. Maar die krijgen onterecht geen aandacht in de traditionele strategisch management theorieën en ook niet in de praktijk van leidinggevenden. Onterecht, omdat:

 • Die strategische keuzes juist bepalend zijn voor het toekomstig succes van organisaties.
 • Die keuzes juist steeds vaker onder druk komen te staan als gevolg van toenemende turbulentie in de bedrijfsomgeving. Waardoor aanpassingen in de organisatie nodig zijn.
 • Begrip over in het verleden gemaakte keuzes cruciaal is alvorens daar veranderingen in door te voeren.

Daarom besteden we in de Straleno Way juist wel veel aandacht aan het geraamte. Het zijn namelijk strategische keuzes die belangrijk zijn om te managen en door te voeren in de organisatie. Dat is de essentie van strategisch management en dat is wat zorgt voor toekomstig succes. Het geraamte vormt de sleutel naar toekomstig succes. En die sleutel heb je als leidinggevenden zelf in de hand. Maar die moet je dan nog wel gaan gebruiken. Dat kan nu, door gebruik te maken van de nieuwe generatie benaderingen van de Straleno Way.
Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet in de Straleno Way is afgeleid van het strategisch managementmodel. Daarbij onderzoek je niet alleen de drie hiervoor genoemde objecten, maar ook de samenhang daartussen. De route voor bestuurders en leidinggevenden naar toekomstig succes luidt:

 • Kennis vergaren over/begrijpen van:
  • De strategische uitgangspositie van je bedrijf of instelling
  • Gemaakte strategische keuzes tot nu toe (huidige geraamte)
  • Strategische issues in je organisatie bij de koers die je momenteel vaart
  • De dynamiek in de bedrijfsomgeving
 • Strategische keuzes herzien op basis van voornoemde kennis en inzichten
 • Speerpunten bepalen voor het realiseren van strategische vooruitgang
 • Strategische initiatieven starten en uitvoeren om beoogde veranderingen in de organisatie door te voeren
 • Strategische vooruitgang monitoren en eventueel initiatieven bijstellen

Toekomstig succes ontstaat door de uitvoering van strategische initiatieven die voortkomen uit gewijzigde strategische keuzes, die weer zijn gebaseerd op kennis over strategische thema’s in de bedrijfsomgeving en over issues in de organisatie.

Als je meer wilt weten over het strategisch managementmodel en de toepassing daarvan, raden we je aan om de mini masterclass Kennismaking Straleno Way te volgen.

Onderzoeksopzet


situatie