Werken aan een stralende toekomst doe je niet door eens in de paar jaar een nieuwe strategie te ontwikkelen en die te implementeren. Het is een dynamisch proces dat continu aandacht behoeft. Maar hoe ziet dat proces eruit? Het strategisch managen proces model maakt inzichtelijk welke stappen een strategisch leiderschapsteam doorloopt."Strategisch managen is als het kloppend hart voor organisaties."


Kloppend hart

Het strategisch managen proces model is een schematische weergave van onze aanpak voor strategisch management. Het model schetst een dynamisch proces dat continu aandacht behoeft van leiderschapsteams.

Het proces kent verschillende stappen die een strategisch leiderschapsteam doorloopt bij het werken aan toekomstig succes. De aanpak zorgt ervoor dat je als leiderschapsteam op de juiste momenten over de juiste kennis beschikt om voor je organisatie de juiste strategische keuzes te kunnen maken. Én om die door te voeren. Aan het proces liggen hedendaagse veranderkundige uitgangspunten ten grondslag.

Het strategisch managen proces is als het kloppend hart achter toekomstig succes. Het zorgt ervoor dat kennis blijft stromen, dat strategische keuzes met regelmaat worden herzien en dat strategische veranderingen relatief eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. Anders gezegd, het zorgt voor meer innovatie en een grotere wendbaarheid bij organisaties.Groter geheel
Strategisch managen proces model

Meerwaarde van het model

Toepassing van dit model stelt leiderschapsteams in staat:

  • Grip te krijgen op toekomstig succes.
  • Kerntaken op het gebied van strategisch management systematisch uit te voeren.
  • Voor hun organisatie de juiste strategische initiatieven te starten en uit te voeren.
  • Effectief samen te werken aan het toekomstig succes van hun organisatie vanuit een heldere rolverdeling.
  • Stakeholders te informeren over hoe wordt gewerkt aan toekomstig succes en over de status daarvan.

Meer weten?

Wil je meer weten over het strategisch managen proces model en hoe je dit model kunt toepassen bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes en het werken aan een stralende toekomst voor je organisatie? Meld je dan aan voor de mini masterclass Grip op toekomstig succes. Of neem contact met ons op.Straleno Masterclasses  (Transparant)