De masterclass Strategisch toezicht houden met de Straleno Way behandelt nieuwe benaderingen voor het houden van toezicht op de toekomstbestendigheid van je organisatie(s). Niet eenvoudig gezien de turbulentie in de markt en aangescherpte regels voor governance. Hoe krijg je als commissaris zicht op de toekomstbestendigheid van je organisatie(s)? Hoe voer je de dialoog daarover met je bestuurders? En hoe beoordeel je de strategische plannen van je bestuurders?

Toezicht houdenDoel van de masterclass

Het doel van de masterclass Strategisch toezicht houden met de Straleno Way is jou als commissaris/toezichthouder in staat stellen:

 • Je verder te bekwamen als toezichthouder met nieuwe inzichten op het gebied van organisatie-, bedrijfs-, veranderkunde en strategisch management.
 • Proactief met bestuurders de dialoog aan te gaan over het versterken van toekomstbestendigheid.
 • Nieuwe perspectieven te ontwikkelen op de invulling van je functie.
 • Op professionele wijze toezicht te houden op de toekomstbestendigheid van je organisatie(s).

Doel van de masterclass


Persoonlijke_groei (Transparant)
Docent

De kerndocent van de masterclass Strategisch toezicht houden met de Straleno Way is dr.ir. Norbert Greveling, grondlegger van de Straleno Way. In zijn ruim 35 jarige loopbaan heeft hij ervaring opgedaan als wetenschappelijk onderzoeker, strategisch adviseur, bestuurder, ondernemer, toezichthouder, docent strategisch management en auteur van managementboeken.

De belangrijkste drijfveer achter deze variëteit was steeds nieuwsgierigheid naar wat organisaties eigenlijk zijn, de oorsprong van het succes van organisaties en de rol van leidinggevenden daarbij. Die zoektocht heeft met input van honderden professionals en leidinggevenden en medewerking van een beperkte groep betrokken professionals uiteindelijk geresulteerd in de Straleno Way.

Norbert_Greveling_docent zonder achtergrond

Resultaat

Deelname aan de masterclass Strategisch toezicht houden met de Straleno Way resulteert in nieuwe:

 • Kennis en inzichten in organisaties en wat ten grondslag ligt aan het toekomstig succes daarvan.
 • Perspectieven over je functioneren als commissaris bij strategische vraagstukken.

Na afloop van deze masterclass kun je:

 • De toekomstbestendigheid van je organisatie(s) bepalen en de strategische kwetsbaarheden daarin benoemen.
 • Vaststellen in hoeverre voldoende aandacht in je organisatie(s) uitgaat naar het versterken van de toekomstbestendigheid.
 • Aangeven welke informatie je van bestuurders nodig hebt om toezicht te kunnen houden op toekomstbestendigheid.
 • Op professionele wijze invulling geven aan het toezichthouden op toekomstbestendigheid.

Aan het eind van het programma ontvang je een certificaat van deelname.

Resultaat


Straleno Methodiek Pluspunten (Transparant)

Investering, data en locatie


masterclass data en locatie

Investering, data en locatie


Deelname aan de 2-daagse masterclass Strategisch toezicht houden met de Straleno Way vraagt een investering van € 1.450 excl. BTW. Bij dit bedrag zijn kosten voor lunches en andere consumpties op de locatie inbegrepen.

Voorwaarde voor aanmelding is dat je de mini masterclass Kennismaking Straleno Way hebt gevolgd. Aanmelden kan voor de volgende programma’s en locaties:

 • MCC24-02
  • Dag 1: 6 november 2024
  • Dag 2: 20 november 2024

Locatie: IJsselstaete, Industrieweg 31 te IJsselstein.

Op deze locatie ben je op deze data vanaf 9.00 uur van harte welkom. Het programma start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.