Strategische executive coaching is ideaal voor ondernemers en leidinggevenden van middelgrote organisaties/teams, die individuele begeleiding zoeken bij vraagstukken over de ontwikkeling van hun organisatie. In een één-op-één setting ontwikkel je vaardigheden op het gebied van strategisch leiderschap, verkrijg je nieuwe inzichten in je bedrijf of instelling en genereer je bovendien nieuwe ideeën voor de ontwikkeling en bloei daarvan.Situatie

Als DGA, directeur of manager denk je met enige regelmaat na over de toekomst van je organisatie. De turbulentie in je bedrijfsomgeving neemt toe, maar gelukkig kun je over veel onderwerpen prima van gedachten wisselen met de mensen in je team. Vaak komen daar goede plannen uit voort die je organisatie versterken.

Maar lang niet alle vraagstukken lenen zich voor een brede discussie in de organisatie. Van vertrouwde sparringpartners weet je waarschijnlijk wel hoe ze naar specifieke vraagstukken kijken en je ontbeert een theoretisch kader om strategische vraagstukken in samenhang te bekijken. In die situatie biedt strategische executive coaching uitkomst.

Situatie


situatie

Activiteiten


activiteiten

Activiteiten


Bij strategische executive coaching fungeert een Straleno adviseur primair als coach die gericht is op strategische leiderschapsontwikkeling van de coachee en de ontwikkeling van diens organisatie.

Executive coaching is in eerste instantie doorgaans gericht op het verkennen van de toekomstbestendigheid en het verdiepen in de strategische keuzes van een bedrijf of instelling. De doorlooptijd van zo'n traject bedraagt doorgaans zo'n drie maanden. Gedurende dat traject ga je als coachee anders kijken naar je bedrijf of instelling, naar de issues die daarbij aan de orde zijn en naar de rol die je daar als eindverantwoordelijke in vervult. Ook dienen zich daarbij oplossingsrichtingen aan voor het aanpakken van die issues en kansen voor innovatie.

Na afloop van de strategische review bepalen coachee en coach of en hoe ze met elkaar verder willen gaan bij het ontwikkelen van nieuwe leiderschapscompetenties en de ontwikkeling van de organisatie aan de hand van de Straleno Way.


Aanpak

Strategische executive coaching vindt plaats aan de hand van Straleno Way en is vormgegeven op de action learning manier. De coach introduceert concepten en tools die je als coachee direct toepast op je eigen organisatie. Hierdoor kunnen specifieke vraagstukken veel aandacht krijgen. Samen met de coach reflecteer je op je eigen uitkomsten en uitwerkingen en wat die betekenen voor jezelf en je organisatie. Je begint op een gestructureerde en systematische manier te werken aan je organisatie.

Aanpak


Groter geheel

Resultaat


resultaat

Resultaat


Een Straleno executive coaching traject resulteert in eerste instantie in nieuwe leiderschapscompetenties bij jou als coachee. Je leert bijvoorbeeld op een systematische en holistische manier te kijken naar je organisatie. Je ontwikkelt vaardigheden om na te gaan of je als leidinggevende de juiste richting, waarde, ruimte en output aan het creëren bent voor je organisatie en wat ervoor nodig is om daar eventueel aanpassingen in door te voeren.

Tevens ontstaan nieuwe inzichten in het functioneren van zowel jezelf als je bedrijf, instelling of onderdeel daarvan. Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in de gezondheid en aantrekkelijkheid van je organisatie en de strategische keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Maar ook in strategische issues die aan de orde zijn en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op gemaakte keuzes. Duidelijk wordt waar de organisatie kwetsbaar is, maar ook waar kansen liggen voor innovatie.


Meerwaarde

  1. Met Straleno executive coaching ontwikkel je strategische leiderschapscompetenties. Je leert in een relatief veilige setting werken met nieuwe tools en wordt effectiever als gesprekspartner bij strategische vraagstukken.
  2. Straleno executive coaching resulteert in nieuwe kennis en inzichten over je eigen organisatie en de omgeving waarin die functioneert. Je gaat anders kijken naar je organisatie, naar strategische vraagstukken die daarbij aan de orde zijn en naar de rol die je daar als leidinggevende in vervult.
  3. Tijdens de Straleno executive coaching ontwikkel je nieuwe ideeën over de verdere ontwikkeling van je organisatie, inclusief een veranderaanpak om die ontwikkeling gerealiseerd te krijgen.
  4. Je wordt aantrekkelijker als leidinggevende om voor te werken. Het is relatief eenvoudig om de Straleno Way naderhand op te schalen en breder in te zetten in de organisatie. Aangeleerde aanpakken en tools kun je eenvoudig op grotere schaal doorvoeren en toepassen met anderen in je organisatie.

Meerwaarde


Shared goalsWat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat Straleno executive coaching specifiek voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op of direct met één van onze partners.