Wat is de strategische uitgangspositie van je organisatie op dit moment? Wat maakt dat je de toekomst van je organisatie met vertrouwen tegemoet kunt zien? Waar zitten de strategische kwetsbaarheden? Hoeveel vertrouwen heb je bijvoorbeeld als directie- of managementteam in een stralende toekomst voor je organisatie? Dat is wat je vaststelt met de Toekomstbestendigheidsmonitor, die je eenvoudig kunt toepassen als strategisch leiderschapstool in je organisatie.

Toekomstbestendigheidsmonitor webp

Toekomstbestendigheid

Toekomstbestendige organisaties zijn gezond en aantrekkelijk. Beide zijn belangrijk voor toekomstig succes. Wil je weten wat toekomstbestendigheid is en wat de achterliggende theorieën zijn om dat concreet en meetbaar te maken? Meer daarover vind je bij de toekomstbestendigheidstheorie.
Onderzoeken van toekomstbestendigheid

Voor een team leidinggevenden is het belangrijk om te weten wat de strategische uitgangspositie van hun organisatie is en stil te staan bij de vraag hoe die versterkt kan worden. Voor dat doel is de toekomstbestendigheidsmonitor ontwikkeld.

De toekomstbestendigheidsmonitor stelt je als leidinggevenden in staat om een holistisch beeld te creëren over hoe je organisatie er strategisch gezien voorstaat. Dat gebeurt door de gezondheid en aantrekkelijkheid van je organisatie in kaart te brengen vanuit het perspectief van verschillende groepen belanghebbenden.Onderzoeken van toekomstbestendigheid
Tool voor strategisch leiderschap

Tool voor strategisch leiderschap

Een leiderschapsteam kan de strategische uitgangspositie vaststellen door dat te onderzoeken met de toekomstbestendigheidsmonitor. Bij zo’n onderzoek worden allereerst leiders geselecteerd die een beeld zouden kunnen of moeten hebben omtrent de huidige strategische uitgangspositie. Het tool inventariseert:

  • hun opinies over de gezondheid en aantrekkelijkheid van hun organisatie;
  • trends die leiders daarbij waarnemen;
  • hoe belangrijk zij bepaalde vraagstukken vinden.

Geselecteerde deelnemers worden vanuit het online tool uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Dat invullen duurt ca. 30-45 minuten. Na afloop daarvan ontvangen zij direct een persoonlijke rapportage over wat zij hebben ingevuld en wat dat zegt over de strategische uitgangspositie.

Nadat de laatste deelnemer de online vragenlijst heeft ingevuld, genereert het tool een overall rapportage met een beeld over de toekomstbestendigheid/strategische uitgangspositie zoals die door alle deelnemers tezamen wordt waargenomen. In dat rapport zijn alle individuele resultaten geanonimiseerd.


Inzet van de toekomstbestendigheidsmonitor

Door de individuele meningen van leiders te bundelen, verschaft de rapportage een geobjectiveerd beeld van een leiderschapsteam over de gezondheid en aantrekkelijkheid. Daarbij geeft het inzicht in de kwetsbaarheden op het gebied van de strategische uitgangspositie. Het tool verwerkt de beoordelingen in overzichtelijke rapportages. Die rapportages zijn geen doel op zich, maar een middel om de uitkomsten met de deelnemers tezamen te bespreken, om met elkaar vervolgacties vast te stellen en daar focus en prioriteit in aan te brengen.Inzet van de toekomstbestendigheidsmonitor
Meerwaarde

Meerwaarde van de toekomstbestendigheidsmonitor

Concreet verschaft deze monitor inzicht in:

  • de gezondheid en aantrekkelijkheid van je organisatie en de trends die zich daarbij voordoen;
  • de verschillende meningen die daarover bestaan bij de deelnemers aan het onderzoek;
  • kwetsbaarheden in de strategische uitgangspositie van je organisatie;
  • prioriteiten voor het versterken van de strategische uitgangspositie.

De rapportages die de monitor genereert fungeren in eerste instantie vooral als een spiegel voor de deelnemers. Ze weerspiegelen op een fraaie manier hun opvattingen. Maar de monitor doet meer dan dat! De monitor maakt inzichtelijk bij welke strategische aandachtsgebieden je organisatie het meest kwetsbaar is en brengt focus en prioriteit aan voor het versterken van de gezondheid en aantrekkelijkheid van je organisatie.


Voorbeeld uit de rapportage

Een voorbeeld van een uitkomst uit de collectieve rapportage van de toekomstbestendigheidsmonitor zie je hieronder (of hiernaast). Het betreft een fragment over de gezondheid van een organisatie.

Dit voorbeeld toont in de linker kolom een aantal resultaatgebieden die een indicatie geven over de gezondheid van een organisatie. De kolom Score toont de tevredenheid van een leiderschapsteam over elk resultaatgebied. De derde kolom toont de Trend bij elk resultaatgebied, die positief maar ook negatief kan zijn. De volgende kolom laat zien hoe het leiderschapsteam aankijkt tegen het Belang van elk resultaatgebied voor een succesvolle toekomst van de organisatie. De kolom met Risico tenslotte laat zien bij welke van deze resultaatgebieden de organisatie het meest kwetsbaar is. Hoe hoger de score in die kolom, des te kwetsbaarder de organisatie is.Voorbeeld toekomstbestendigheidsmonitor updateHoe het werkt

Om met het tool te kunnen werken heb je een licentie nodig. Er zijn twee soorten licenties:

  • Een gratis proeflicentie. Met die licentie krijg je een indruk van de vragen die worden gesteld, van de verschillende soorten uitkomsten die het tool genereert en van jouw eigen beeld over de toekomstbestendigheid van de organisatie waarover je de vragen beantwoordt. Die persoonlijke rapportage ontvang je direct nadat je alle vragen hebt beantwoord.
  • Een betaalde bundellicentie. Met deze bedrijfslicentie kun je verschillende deelnemers uitnodigen om de vragenlijst te beantwoorden. Elke deelnemer ontvangt direct na het invullen daarvan een persoonlijke rapportage met zijn/haar eigen beeld over de toekomstbestendigheid van de organisatie. Daarnaast genereert het tool een collectieve rapportage op basis van de beantwoording door álle deelnemers.

Straleno adviseurs beschikken over een bundellicentie. Als je een Straleno adviseur inschakelt, hoef je dus niet zelf met je organisatie een licentie aan te schaffen. Overweeg je om de toekomstbestendigheid regelmatig te monitoren in de toekomst, dan is het wel raadzaam om daar een bedrijfslicentie voor aan te schaffen. Op die manier heb je in de toekomst zelf toegang tot onderzoeksresultaten uit het verleden.


Hoe het werkt