De toekomstbestendigheidsscan is een ideaal startpunt voor elk leiderschapsteam dat serieus wil werken aan een bloeiende toekomst van hun bedrijf of instelling. Gedurende de scan onderzoeken we de strategische uitgangspositie van je organisatie. Het is een belangrijke stap op weg naar meer grip op toekomstig succes.

Toekomstbestendigheid


Situatie

Als startpunt van een strategische review van je organisatie is het zinvol om eerst de strategische uitgangspositie van je organisatie te verkennen. Ook bij het maken van een meerjarenplan voor je organisatie is het zinvol om duidelijk te weten waar je bedrijf of instelling momenteel strategisch gezien staat. Waar ligt de kracht van je organisatie en waar is die het meest kwetsbaar? Hoe toekomstbestendig is je bedrijf of instelling op dit moment?

Op dit soort vragen geeft de toekomstbestendigheidsscan antwoord. Kennis over de strategische uitgangspositie en inzicht in de toekomstbestendigheid vormen een uitstekend vertrekpunt voor leiderschapsteams voor het ontwikkelen en uitvoeren van toekomstplannen.

Situatie


situatie

Activiteiten


activiteiten

Activiteiten


Bij een toekomstbestendigheidsscan voert een Straleno adviseur de volgende onderzoeksactiviteiten uit:

  1. Afstemming met de opdrachtgever(s) over wie er deelneemt aan de scan, nader afbakenen van de scope van de scan en doorspreken van het tijdspad. Deelnemers zijn doorgaans de leidinggevenden van een organisatie, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het toekomstig succes van hun organisatie.
  2. Nadere kennismaking met een aantal deelnemers uit de organisatie
  3. Voorbereiden en verzorgen van een briefing aan alle deelnemers, ter voorbereiding op de volgende stappen.
  4. Uitsturen van een uitnodiging aan deelnemers om de online vragenlijst van de toekomstbestendigheidsmonitor in te vullen.
  5. Voorbereiden en uitvoeren van een workshop over de toekomstbestendigheid, op basis van de uitkomsten van de toekomstbestendigheidsmonitor.
  6. Debriefing met de opdrachtgever(s).

Deze activiteiten worden normaal gesproken in een doorlooptijd van 4 à 6 weken doorlopen.


Aanpak

Een cruciaal hulpmiddel bij de toekomstbestendigheidsscan is de Toekomstbestendigheidsmonitor. Dat tool bevat onder andere een online vragenlijst die de deelnemers aan de scan invullen.

De vragen gaan primair over de gezondheid en aantrekkelijkheid van jullie organisatie. Op basis daarvan toont de monitor verschillende kwantitatieve overzichten met onder andere de sterke punten van je organisatie en een overzicht van strategische kwetsbaarheden en risico's op het gebied van de toekomstbestendigheid.

De bespreking van deze uitkomsten resulteert in de vaststelling van strategische issues en prioriteiten waarmee die moeten worden opgepakt om de toekomstbestendigheid van jullie organisatie te versterken.

Aanpak


Groter geheel

Resultaat


resultaat

Resultaat


De toekomstbestendigheidsscan resulteert in een kwantitatief beeld over de gezondheid en aantrekkelijkheid van je organisatie. De scan maakt tevens inzichtelijk waar jullie bedrijf of instelling vanuit het perspectief van toekomstbestendigheid het meest kwetsbaar is.

Deelnemers ontvangen na de beantwoording van de vragen direct een rapportage met hun eigen beeld over de toekomstbestendigheid van jullie organisatie. Daarnaast genereert de Toekomstbestendigheidsmonitor een geanonimiseerde rapportage over de toekomstbestendigheid van jullie organisatie, gebaseerd op de input van alle deelnemers.

Tenslotte resulteert de scan in punten die aandacht behoeven om de strategische uitgangspositie te versterken en in prioriteiten om daarmee aan de slag te gaan.


Meerwaarde

  1. De toekomstbestendigheidsscan maakt de toekomstbestendigheid van je bedrijf of instelling concreet, meetbaar en bespreekbaar.
  2. De scan verschaft inzicht in de strategische uitgangspositie, maakt inzichtelijk op welke gebieden je organisatie strategisch gezien het meest kwetsbaar is en geeft prioriteiten aan voor het opstellen en uitvoeren van toekomstplannen.
  3. De output van de Toekomstbestendigheidsscan vormt een ideaal vertrekpunt voor leiderschapsteams bij herbezinning op de toekomst van hun organisatie en het maken van toekomstplannen.

Meerwaarde


Shared goals

Hoe past deze scan in de Straleno Way?


Strategische organisatieontwikkeling

Hoe past deze scan in de Straleno Way?


De Straleno Way onderkent verschillende stadia en stappen bij het werken aan toekomstig succes. De toekomstbestendigheidsscan is een methode om de eerste stap van een strategische review uit te voeren en zicht te krijgen op de strategische uitgangspositie van je organisatie.

Een logische vervolgstap is verdieping in de strategische keuzes die ten grondslag liggen aan die uitgangspositie. Maar ook zonder dat vervolg levert de toekomstbestendigheidsscan al veel nieuwe inzichten over de positie van je organisatie evenals ideeën voor verbetering van de toekomstbestendigheid daarvan.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat de toekomstbestendigheidsscan specifiek bij jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op of rechtstreeks met één van de Straleno partners.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?


undraw_contact_us_re_4qqt