De toekomstbestendigheidsscan is een ideaal startpunt voor leiderschapsteams die serieus willen werken aan een bloeiende toekomst van hun bedrijf of instelling. De scan verschaft in korte tijd verfrissende inzichten in de strategische uitgangspositie van je organisatie. Het is een belangrijke stap op weg naar meer grip op toekomstig succes.


Situatie

Als startpunt van een strategische herbezinning over je organisatie, een strategische heroriëntatie of een strategische herijking is het zinvol om de strategische uitgangspositie van je organisatie te kennen. Ook bij het maken van toekomstplannen voor je organisatie is het zinvol om duidelijk te weten waar je bedrijf of instelling momenteel strategisch gezien staat. Waar ligt de kracht van je organisatie en waar is die het meest kwetsbaar? Hoe toekomstbestendig is je bedrijf of instelling op dit moment?

Op dit soort vragen geeft de toekomstbestendigheidsscan antwoord. Kennis over de strategische uitgangspositie en inzicht in de toekomstbestendigheid vormen een uitstekend vertrekpunt voor leiderschapsteams voor het ontwikkelen en uitvoeren van toekomstplannen.situatie
activiteiten

Activiteiten

Bij een toekomstbestendigheidsscan voert een Straleno adviseur de volgende activiteiten uit:

  1. Afstemming met de opdrachtgever(s) over wie er deelneemt aan de scan, nader afbakenen van de scope van de scan en doorspreken van het tijdspad. Deelnemers zijn doorgaans de leidinggevenden van een organisatie, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het toekomstig succes van hun organisatie.
  2. Nadere kennismaking met een aantal deelnemers uit de organisatie
  3. Voorbereiden en verzorgen van een briefing aan alle deelnemers, ter voorbereiding op de volgende stappen.
  4. Uitsturen van een uitnodiging aan deelnemers om de online vragenlijst van de toekomstbestendigheidsmonitor in te vullen.
  5. Voorbereiden en uitvoeren van een workshop over de toekomstbestendigheid, op basis van de uitkomsten van de toekomstbestendigheidsmonitor.
  6. Debriefing met de opdrachtgever(s).

Deze activiteiten worden normaal gesproken in een doorlooptijd van 4 à 6 weken doorlopen.

Aanpak

Centraal bij de toekomstbestendigheidsscan staat de Toekomstbestendigheidsmonitor. Dat is een Straleno tool waarbij de deelnemers aan de scan online een vragenlijst invullen. De monitor maakt onderdeel uit van de Straleno Methodiek en is gebaseerd op de Schijf van toekomstbestendigheid.

De vragen gaan primair over de gezondheid en aantrekkelijkheid van hun organisatie. De antwoorden schetsen een kwantitatief beeld over de tevredenheid van de deelnemers over kenmerken van toekomstbestendigheid, de belangrijkheid van die kenmerken en de trends die zich daarbij voltrekken.

Alle uitkomsten bij elkaar resulteren in een gekwantificeerd overzicht van de sterke punten van een organisatie waar de organisatie op kan bouwen en een overzicht van kwetsbaarheden op het gebied van de toekomstbestendigheid.

De discussies over de uitkomsten van de monitor leiden tot de vaststelling van strategische issues voor de organisatie en prioriteiten waarmee die moeten worden opgepakt. Daarbij is het van belang vast te stellen wat de samenhang is tussen de verschillende issues en op welke gebieden verdieping nodig is om te komen tot oplossing van de onderkende issues.Groter geheel
resultaat

Resultaat

De toekomstbestendigheidsscan resulteert in een kwantitatief beeld over de gezondheid en aantrekkelijkheid van een organisatie. De scan maakt tevens inzichtelijk waar een bedrijf of instelling vanuit het perspectief van toekomstbestendigheid het meest kwetsbaar is.

Deelnemers ontvangen na de beantwoording van de vragen direct een rapportage met hun eigen beeld over de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Daarnaast genereert de Toekomstbestendigheidsmonitor een geanonimiseerde rapportage over de toekomstbestendigheid, gebaseerd op de input van alle deelnemers.

Tenslotte resulteert de scan in punten die aandacht behoeven om de strategische uitgangspositie te versterken en in prioriteiten om daarmee aan de slag te gaan.

Meerwaarde

  1. De toekomstbestendigheidsscan zorgt bij de deelnemende leiders voor meer grip op het toekomstig succes van hun organisatie. De scan faciliteert dat daar gedeelde beelden over ontstaan.
  2. De scan verschaft leiders inzicht in de strategische uitgangspositie, maakt inzichtelijk op welke gebieden hun organisatie het meest kwetsbaar is en geeft prioriteiten aan voor het opstellen en uitvoeren van toekomstplannen.
  3. Door de scan wordt de toekomstbestendigheid van een bedrijf of instelling concreet, meetbaar en bespreekbaar.
  4. De output van de Toekomstbestendigheidsscan vormt een ideaal vertrekpunt voor leiderschapsteams bij herbezinning op de toekomst van hun organisatie en het maken van toekomstplannen.


Shared goals
Afbeelding3

Hoe past deze scan in de Straleno Methodiek?

De Straleno Methodiek onderkent verschillende niveaus van grip op toekomstig succes. De toekomstbestendigheidsscan is een verkenning van de toekomstbestendigheid en zorgt voor grip op het eerste niveau: de strategische uitgangspositie.

Een logisch vervolg daarop is verdieping in de strategische keuzes die ten grondslag liggen aan de uitgangspositie en grip te krijgen op ontwerpkeuzes. Maar ook zonder dat vervolg levert de Toekomstbestendigheidsscan veel toegevoegde waarde aan leiderschapsteams.
Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat de toekomstbestendigheidsscan specifiek bij jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op of rechtstreeks met één van de Straleno adviseurs.Toekomstbestendigheid van organisaties

Wil je meer weten over de toekomstbestendigheid van organisaties? Download onze paper.


Downloads