De Straleno Methodiek is een verzameling van innovatieve ziens-, denk- en werkwijzen. Die ‘wijzen’ zijn op verschillende manieren uitgewerkt zoals in conceptuele modellen, managementinstrumenten, online tools en nog veel meer. Hoe leer je daarmee werken? En wie zou dat moeten kunnen?



Toepassing van de Straleno Methodiek is geen doel op zich. De methodiek is een gereedschapskist waarmee je de grip op het toekomstig succes van je organisatie kunt vergroten en je toekomstgericht kunt werken aan een stralende toekomst voor je organisatie!

Het leren werken met die gereedschappen is anders voor:

  • Leidinggevenden
  • Adviseurs
  • Toezichthouders/commissarissen



Leidinggevenden




De Straleno Methodiek is primair ontwikkeld voor leidinggevenden. Maar dat wil niet zeggen dat je als leidinggevende expert moet zijn in het toepassen daarvan. Je kunt namelijk ook terugvallen op in de Straleno Methodiek gespecialiseerde adviseurs binnen of buiten je organisatie, die je ondersteunen bij het toepassen daarvan.

Als leidinggevende heb je dan ook verschillende opties om te leren werken met de Straleno Methodiek:

  • Volgen van Straleno Masterclasses, waarbij je op basis van nieuwe benaderingen al anders gaat kijken naar je bedrijf of instelling en nieuwe ideeën krijgt over de verdere ontwikkeling daarvan.
  • Inschakelen van een Straleno adviseur om je te coachen bij strategische leiderschaps- en organisatieontwikkeling, specifiek in je eigen bedrijf of instelling.
  • Inschakelen van een Straleno adviseur om je strategische leiderschapsteam via een adviesopdracht te ondersteunen bij het verkrijgen van meer grip op toekomstig succes of bij het uitstippelen van een toekomstbestendige koers voor je organisatie.
  • Bestuderen/gebruiken van het Straleno Handboek, dat in de 2e helft van 2023 beschikbaar komt.

shutterstock_1303168477-removebg-preview







Toezichthouders/commissarissen




Als toezichthouder/commissaris vergroot je de meerwaarde als je de concepten en aanpakken uit de Straleno Methodiek kent en kunt toepassen. Het stelt je bijvoorbeeld in staat:

  • Je blik te verruimen op je organisatie en zelf een beeld te vormen over de toekomstbestendigheid daarvan.
  • In schatten in welke mate bestuurders grip hebben op toekomstig succes en hen daarop uit te dagen.
  • Bestuurders adequaat te ondersteunen bij hun streven naar toekomstig succes.

Leren werken met de Straleno Methodiek betekent voor toezichthouders vooral deelnemen aan Masterclasses en daar beginnen met het toepassen van voor toezichthouders relevante onderdelen van de methodiek.


shutterstock_1282998430-removebg-preview