Straleno is een handelsnaam van Business Fit-ality BV, gevestigd aan de Schout van Hekerenstraat 6 te Den Bosch. Business FIt-ality is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.businessfitality.nl

Schout van Hekerenstraat 6

5237SC ‘s Hertogenbosch

073-6447681

Norbert Greveling is de Functionaris Gegevensbescherming van Business Fit-ality BV. Hij is te bereiken via info@businessfitality.nl.

1. Algemeen

Business Fit-ality BV (hierna: Business Fit-ality) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Business Fit-ality zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit privacy statement legt Business Fit-ality uit welke persoonsgegevens zij verzamelt, gebruikt en met welk doel. Business Fit-ality raadt alle bezoekers van www.straleno.nl aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Business Fit-ality verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je gebruik maakt van de website en/of een contactformulier invult:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Zakelijk e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over je activiteiten op onze website (datum, tijd, bezochte pagina’s en tijdsduur)
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

2.1 Hoe verkrijgt Business Fit-ality jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:

Contactformulier

Op de Straleno website kun je door het invullen van contactformulieren met ons in contact komen, aanvullende content downloaden en je inschrijven of registreren voor (nieuws)updates. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en telefoonnummer.

Het opslaan van deze gegevens in ons klantenbestand is een belangrijke verwerking om je verder te kunnen helpen. Deze gegevens hebben wij namelijk nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van jouw vragen en om je in de toekomst persoonlijke en relevante informatie toe te blijven sturen.

Sluiten licentieovereenkomsten

Op de Straleno website kun je online licentieovereenkomsten sluiten voor het gebruik van online monitors en het Straleno handboek. Bij het aangaan van zo'n overeenkomst vragen wij je contact- en bedrijfsgegevens aan ons te verstrekken. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens zodat je in de toekomst gebruik kunt blijven maken van deze diensten.

Aanmelden voor Masterclasses

Op de Straleno website kun je je tevens aanmelden voor Masterclasses. Bij het aanmelden daarvoor vragen wij je contact- en bedrijfsgegevens aan ons te verstrekken en gegevens over deelnemers, als je dat niet zlef bent. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens zodat we je op de hoogte kunnen houden over eventuele ontwikkelingen rond die Masterclasses en zodat je daaraan kunt deelnemen.

Verkrijgen persoonsgegevens via mail

Dagelijks onderhouden we diverse contacten via de mail. Op deze manier verkrijgen wij persoonsgegevens, zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over jezelf, eventueel je werkgever en je functie en over informatie die is opgenomen in de e-mailberichten.

Het opslaan van sommige van deze gegevens in ons klantenbestand is een belangrijke verwerking om jou verder te kunnen helpen. Deze gegevens hebben wij namelijk nodig om je vragen te kunnen beantwoorden en om je in de toekomst persoonlijke en relevante informatie toe te blijven sturen.

Verkrijgen persoonsgegevens via derde partijen

Om een goed klantbeeld te creëren en onze dienstverlening te verbeteren maken we gebruik van informatie die door LinkedIn en Google Analytics aan ons wordt verstrekt. Deze partijen verstrekken ons informatie over bezoekers die onze website bezoeken. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de betreffende derde partij.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@businessfitality.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Business Fit-ality verwerkt je persoonsgegevens om:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u op de hoogte te stellen van onze diensten
  • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Daarnaast analyseert Business Fit-ality je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op je voorkeuren.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Business Fit-ality neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Business Fit-ality) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Business Fit-ality bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de doelen niet meer van toepassing zijn en het bewaren niet langer noodzakelijk is, verwijderen we je persoonsgegevens.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Business Fit-ality verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Websites en diensten van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Business Fit-ality zijn verbonden. Business Fit-ality kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Business Fit-ality raad je aan om het privacy statement van derden goed te lezen alvorens van dergelijke websites gebruik te maken.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Business Fit-ality gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

9.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Business Fit-ality gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.

9.2 Waarom gebruiken wij cookies?

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

9.3 Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Google Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Business Fit-ality gebruikt de diensten van Google Analytics om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over hoe onze aangeboden diensten worden gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Business Fit-ality heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens heeft Business Fit-ality het doorsturen van IP-adressen naar Google via analytics uitgeschakeld.

Social media

Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linkedin om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

9.4 Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Business Fit-ality en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@businessfitality.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Business Fit-ality wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Business Fit-ality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter beveiliging van de website en de software maakt Business Fit-ality gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@businessfitality.nl