Viverion is een woningcorporatie met ruim 5.400 woningen in de gemeentes Hof van Twente, Rijssen-Holten (Overijssel) en Lochem (Gelderland). We verhuren, ontwikkelen en beheren gezinswoningen, starterswoningen en seniorenwoningen. Viverion zet zich in voor een prettige woon- en leefomgeving, zodat huurders een thuis hebben én onderdeel kunnen zijn van hun buurt. We werken samen met huurdersorganisaties, gemeentes, zorg- en welzijnsaanbieders, aannemers en andere partijen.Situatieschets

Toen de nieuwe bestuurder in 2019 bij Viverion aantrad, kende de organisatie een managementteam (MT) van drie personen. Het team wilde zowel zichzelf als de strategische organisatieontwikkeling versterken. Meer tijd voor de organisatie en minder waan van de dag dus.

De economische ontwikkelingen wierpen toen al hun schaduw vooruit in de richting van de impact die die op het sociale domein zouden krijgen. Ook de uitdagingen op de sociale woningmarkt diende zich in volle omvang aan.


Canvassen

Taak/vraag

Taak/vraag

De aanname was dat de teamontwikkeling en strategische organisatieontwikkeling elkaar zouden kunnen versterken. Door als MT te werken aan een nieuw koersplan voor de komende jaren, zou de onderlinge samenwerking beter worden. En omgekeerd zou goed leren samenwerken een beter koersplan opleveren.

Concreet was de vraag:

  1. Zorg voor een goed functionerend team:
  • waarbij ieders talent (en valkuilen) herkenbaar wordt;
  • waar plezier van werken de samenwerking versterkt;
  • zodat het goede gesprek in comfort gevoerd kan worden.

2. Zorg voor een nieuw (strategisch) koersplan voor de komende jaren en laat strategisch management een vanzelfsprekend onderdeel worden in het functioneren van het team


Vertrekpunt

Viverion selecteerde Straleno voor de ondersteuning van dit proces. Het Insights programma leek Viverion een goed vertrekpunt te bieden om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te verbeteren. Het holistisch strategisch raamwerk uit de Straleno Way leek daarnaast een goed vertrekpunt te bieden voor het versterken van de organisatie.

Aanpak

Twee Straleno facilitators, waarvan één gespecialiseerd in Insights, organiseerden meerdere bijeenkomsten met het MT. De verschillende strategische aandachtsgebieden en thema’s kwamen aan bod in een Fit-For-the-Future traject. Daarbij werden zowel de medewerkers uit de organisatie betrokken als stakeholders en businesspartners.

Door in elke bijeenkomst aandacht te geven aan de groepsdynamiek vanuit de individuele Insights profielen en dat te verbinden aan het holistisch strategisch raamwerk, ontstond er in hoog tempo veel inzicht in de individuele talenten en de teamdynamiek. Daarnaast ontstond er inzicht in de strategische thema’s en in het werk dat nog verricht moest worden om de strategische aandachtsgebieden van de organisatie te versterken.


Groter geheel

Resultaat

Resultaat

Het traject dat is doorlopen heeft geresulteerd in een sterk team met veel beter inzicht in het eigen strategisch handelen.

Het holistisch strategisch raamwerk bleek een prima leidraad voor het maken van het nieuwe koersplan voor Viverion. De opgedane inzichten uit dit traject gaven daar concrete input voor.


Reflectie

De meerwaarde voor Viverion van de gehanteerde aanpak is de koppeling van teamontwikkeling en het holistisch strategisch raamwerk geweest. De inhoudelijke besprekingen op basis van dat raamwerk droegen direct bij aan teamontwikkeling.

De dialoog en samenwerking binnen het team werden ondersteund met tools als de Toekomstbestendigheidsmonitor en de canvassen. Bovendien zorgden deze voor meer gedeelde beelden over de strategische uitgangspositie van Viverion aan het begin van de nieuwe koersplanperiode.

Het team heeft zich goed kunnen ontwikkelen en is elkaar beter gaan begrijpen. De begeleiding was daarbij zodanig dat eenieder zich kwetsbaar kon en durfde op te stellen. Voorts heeft het MT van Viverion goed gebruik kunnen maken van de opgedane kennis en inzichten over de Viverion organisatie bij de uitwerking van het koersplan.


Reflectie

Tonita Garritsen Viverion

“Ik ben erg blij dat we gekozen hebben voor deze aanpak. Het was voor alle betrokkenen een mooi ontwikkeltraject op het gebied van strategisch leiderschap. Met elkaar zijn we de waan van de dag ontstegen en zijn we als MT-leden samen gaan werken aan het versterken van onze organisatie. Er ligt een krachtig en breed gedragen koersplan voor de komende jaren.”
Tonita Garritsen

Directeur-bestuurder Viverion