Straleno adviesdiensten zijn erop gericht om leidinggevenden in hun eigen organisatie te ondersteunen bij de strategische ontwikkeling van hun organisatie door toepassing van de Straleno Methodiek. Bij de adviesdiensten ligt het accent zowel op strategische leiderschapsontwikkeling als op de strategische ontwikkeling van je organisatie. Het uitgangspunt is dat je leidinggevenden de methodiek zoveel mogelijk zelfstandig kunnen toepassen om hun organisatie voor te bereiden op een stralende toekomst.
undraw_geniuses_9h9g

Strategische executive coaching

Laat je als leidinggevende individueel begeleiden bij de strategische ontwikkeling van je organisatie.

Lees meer

Toekomstbestendigheidsmonitor webp

Toekomstbestendigheidsscan

Verschaf inzicht in de strategische uitgangspositie van je bedrijf of instelling en in de toekomstbestendigheid daarvan.

Lees meer

Straleno_test_zonder achtergrond

Strategische heroriëntatie

Maak inzichtelijk welke strategische keuzes tot nu toe zijn gemaakt in je bedrijf of instelling en welke keuzes aanpassing behoeven.

Lees meer

Strategisch leiderschap zonder achtergrond

Fit-For-the-Future

Ontwikkel toekomstperspectieven voor je bedrijf of instelling en bepaal de koers die je gaat varen om die perspectieven waar te maken.

Lees meer

shutterstock_1285282162-removebg-preview

Strategische vooruitgangsscan

Stel vast waar en hoeveel strategische vooruitgang je boekt en op welke gebieden de strategische vooruitgang achter blijft.

Lees meer

Organisatorische_bloei (Transparant)

Inbedding strategisch managen proces

Blijf met een strategisch leiderschapsteam op gestructureerde, systematische en duurzame manier werken aan je organisatie.

Lees meer