Het Straleno handboek is een online tool voor leiders en adviseurs die willen werken aan het toekomstig succes van organisaties. Het handboek is afgeleid van de Straleno Methodiek en verschaft houvast, inspiratie en concrete handvatten. Toegang tot het handboek kun je verkrijgen door het afsluiten van een abonnement.


In het najaar van 2023 wordt het mogelijk een licentie aan te vragen voor het Straleno handboek.


Opzet van het handboek
De Straleno Methodiek is gericht op het vergroten van grip op toekomstig succes en het laten ontstaan van nieuwe kennis en inzichten bij leiders in hun organisatie en in de omgeving waarin die functioneert en om die inzichten weer toe te passen bij het maken, herzien en doorvoeren van strategische keuzes. Om de kans op het succesvol doorvoeren van strategische veranderingen zo groot mogelijk te maken, is het cruciaal is om de juiste kennis en inzichten in de juiste volgorde te laten ontstaan en die weer toe te passen bij vervolgstappen. Welke inzichten zijn bij welke stap nodig, welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om die inzichten te laten ontstaan, in welke volgorde kun je de activiteiten het beste uitvoeren, hoe pas je nieuw verkregen inzichten toe, etc.? Het Straleno handboek verschaft het antwoord op deze en andere vragen.

Elke module beschrijft onder andere per stap:

  • De kernvragen die van belang zijn om te beantwoorden.
  • De uit te voeren activiteiten om die kernvragen te beantwoorden.
  • Concepten, technieken en tools voor het vergaren van kennis en inzichten en voor het interpreteren van uitkomsten.
  • De soorten uitkomsten en resultaten die van belang zijn om mee te nemen naar vervolgstappen.
  • Geanonimiseerde voorbeelden van uitkomsten uit andere organisaties.
  • Hints en tips bij het uitvoeren van activiteiten en bij het voeren van regie bij de desbetreffende stap.
Community
Toegang krijgen tot het Straleno handboek
Het Straleno handboek is uitsluitend online beschikbaar. Het is eenvoudig toegankelijk via je laptop of smartphone.

Voor toegang tot het handboek heb je een licentie nodig, die je kunt verkrijgen via de onderstaande button. Dat kan in twee stappen:

  1. Een tijdelijke proeflicentie, om kennis te kunnen maken met de inhoud en de meerwaarde daarvan te ervaren.
  2. Een bedrijfslicentie, om de Straleno Methodiek daadwerkelijk toe te passen.

Het handboek is bedoeld voor leiderschapsteams, bij het strategisch managen van hun organisatie. Maar het handboek is minstens zo relevant voor adviseurs/facilitators die leiderschapsteams daarbij willen ondersteunen.

Het handboek wordt actief beheerd, wat de content dynamisch maakt. Regelmatig worden bijvoorbeeld nieuwe voorbeelden toegevoegd, hints en tips verstrekt, concepten bijgewerkt, achtergrondinformatie aangevuld, praktijkervaringen verwerkt, etc.

In het najaar van 2023 wordt het mogelijk een licentie aan te vragen voor het Straleno handboek.

undraw_online_test_re_kyfx