Strategisch management houdt zich als vakgebied bezig met vernieuwing en verandering van organisaties op lange termijn. Maar het vakgebied zelf behoeft ook vernieuwing. De Straleno Methodiek geeft daar een voorzet voor.


Hedendaagse opvatting over strategisch management

Alsmaar toenemende turbulentie in de bedrijfsomgeving vraagt van leiderschapsteams om een procesmatige en systematische benadering om de toekomstbestendigheid van hun organisatie te versterken. Dat is de kern van de hedendaagse opvatting over strategisch management. Termen als strategische planning en strategie-implementatie passen daar niet bij.

De kunst voor leiders is niet langer om de beste strategie te zoeken voor hun organisatie en die vervolgens in een aantal jaren te implementeren. De kunst voor leiderschapsteams is hun organisatie te leiden als een strateeg!


undraw_both_sides_hbv3Straleno masterclasses

Wil je meer weten over strategisch management en hoe je daar je organisatie mee vooruit helpt? En wil je meer weten over de Straleno theorieën, hoe ze zijn uitgewerkt in concepten, aanpakken, tools en technieken en hoe je die uitwerking vervolgens zou kunnen toepassen in je organisatie? Meld je dan aan voor één van de Straleno Masterclasses.Straleno Masterclasses  (Transparant)