Bij de strategische heroriëntatie gaat het vooral om de vraag of de strategische keuzes die in het verleden zijn gemaakt over je organisatie nog wel de juiste zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Welke strategische issues zijn aan de orde, welke aandachtsgebieden behoeven aanpassing? Welke veranderingen zijn nodig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien?

Strategische heroriëntatie


Situatie

Het startpunt van een strategische heroriëntatie is doorgaans onrust bij een leiderschapsteam over de te varen koers van een organisatie. Die onrust kan een positieve lading hebben, zoals spannende uitdagingen en mogelijkheden die zich aandienen voor de organisatie. Onrust kan ook negatief zijn geladen, zoals onzekerheid of onduidelijkheid bij medewerkers en stakeholders over de toekomstperspectieven van de organisatie.

Concrete aanleidingen voor een strategische heroriëntatie zijn onder andere:

 • Verkregen inzicht in de strategische uitgangspositie.
 • Onduidelijkheid bij medewerkers of stakeholders over het toekomstperspectief van de organisatie.
 • Lopende meerjarenplannen die ten einde lopen, terwijl er nog geen nieuwe meerjarenplannen liggen.
 • Interne of externe ontwikkelingen met veel potentiële impact op je bedrijf of instelling.

Situatie


situatie

Activiteiten


activiteiten

Activiteiten


Bij een strategische heroriëntatie voert een Straleno adviseur de volgende onderzoeksactiviteiten uit:

 1. Afstemming met de opdrachtgever(s) over wie er deelneemt aan de heroriëntatie, nader afbakenen van de scope van de heroriëntatie en doorspreken van het tijdspad.
 2. Kick-off met de groep deelnemers.
 3. Inventarisatie en vastlegging van in het verleden gemaakte strategische keuzes en van de issues die dat momenteel met zich meebrengt.
 4. Holistische beschouwing/analyse van gemaakte strategische keuzes en identificatie van bouwstenen die aanpassing behoeven.
 5. Vaststelling van vervolgstappen voor het herzien van strategische keuzes, oplossen van strategische issues en realisatie van mogelijkheden voor innovatie in strategische aandachtsgebieden.
 6. Debriefing met opdrachtgever.

De doorlooptijd van een strategische heroriëntatie is sterk afhankelijk van de scope en de beschikbaarheid van deelnemers. Het kan bijvoorbeeld een doorlooptijd van vier weken vragen, maar ook van vier maanden.


Aanpak

De strategische heroriëntatie is afgeleid van de Straleno Way. Kenmerkend voor de aanpak bij de strategische heroriëntatie is dat die geschiedt vanuit een holistische benadering van bedrijven en instellingen. Belangrijke concepten die worden toegepast bij de strategische heroriëntatie zijn het holistisch strategisch raamwerk en het geraamte van organisaties. Als gevolg daarvan belicht de strategische heroriëntatie:

 • De aantrekkelijkheid, sterktes en kwetsbaarheden van alle strategische aandachtsgebieden van je bedrijf of instelling.
 • De strategische keuzes die zijn gemaakt over de bouwstenen van je bedrijf of instelling en de geschiktheid daarvan met het oog op organisatorische bloei in de toekomst.

De rol van de Straleno adviseur is voornamelijk die van gids/procesbegeleider. De analyses worden voornamelijk uitgevoerd door (potentiële) leiders van de organisatie zelf, onder begeleiding van een Straleno adviseur. Een belangrijk tool dat daarbij wordt toegepast zijn Straleno canvassen.

Aanpak


Groter geheel

Resultaat


resultaat

Resultaat


De strategische heroriëntatie resulteert in:

 • Een overzicht van de huidige strategische keuzes over de bouwstenen van je organisatie en de mate van samenhang tussen die keuzes (het geraamte).
 • Verdieping in en begrip over de aantrekkelijkheid en gezondheid van je organisatie.
 • Inzicht in strategische aandachtsgebieden die aanpassing behoeven en de prioriteit waarmee dat moet worden doorgevoerd.
 • Ideeën voor renovatie of innovatie van strategische aandachtsgebieden.
 • Inzicht in benodigde kennis om voor je organisatie de juiste strategische keuzes te kunnen maken.
 • Plan van aanpak voor het herzien en doorvoeren van aangepaste strategische keuzes.

Meerwaarde

1. De strategische heroriëntatie zorgt voor gedeelde beelden in het leiderschapsteam van een organisatie over:

 • Belangrijke gemaakte strategische keuzes.
 • Nut/noodzaak van veranderingen in strategische aandachtsgebieden.

2. Deelnemers leren veel over hun eigen organisatie en de omgeving waarin die functioneert. Daarbij ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe beelden over het grotere geheel waar de organisatie onderdeel van uitmaakt. Je leert bovendien om daar op een nieuwe manier naar te kijken en om hele andere vragen te stellen over je organisatie. Deelnemers worden effectiever als gesprekspartner bij strategische vraagstukken.

3. De op verandering gerichte aanpak zorgt voor betere communicatiemogelijkheden over benodigde veranderingen in de organisatie en draagt bij aan draagvlak bij medewerkers en stakeholders om die te kunnen doorvoeren.

4. De holistische benadering zorgt onder andere voor een volledig en samenhangend beeld bij alle deelnemers over wat er nodig is op het gebied van strategische organisatieontwikkeling.

Meerwaarde


Shared goals

Hoe past de strategische heroriëntatie in de Straleno Way?


Strategische organisatieontwikkeling

Hoe past de strategische heroriëntatie in de Straleno Way?


De Straleno Way onderkent verschillende stadia en stappen voor het werken aan toekomstig succes. De strategische heroriëntatie vormt de afsluiting van het eerste stadium: de strategische review. De aandacht is daarbij nog overwegend naar binnen gericht en op de huidige situatie.

Een logisch vervolg daarop is verbreding om meer zicht te krijgen op de dynamiek in de bedrijfsomgeving en grip te krijgen op strategische thema's in die omgeving. Maar ook zonder dat vervolg levert de strategische heroriëntatie veel nieuwe inzichten en ideeën voor nieuwe strategische initiatieven.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat de strategische heroriëntatie specifiek voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op of direct met één van onze Straleno partners.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?


undraw_contact_us_re_4qqt